Kultūras un mākslu institūts

Nadīna Medne

Zinātniskā asistente

Nadīna Medne 2021. gadā absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmijas akadēmiskā bakalaura studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammu “Kultūras socioloģija un menedžments” un šobrīd turpina studijas LKA un RTU kopīgajā maģistra studiju programmā “Radošās industrijas un izaugsmes menedžments”. Kopš 2021. gada ir zinātniskā asistente LKA Kultūras un mākslu institūtā un piedalās dažādu ar kultūras jomu saistītu akadēmisko un lietišķo pētījumu izstrādē.


Nadīnas Mednes pētnieciskās intereses saistītas ar kultūras piedāvājuma daudzveidības, kultūras auditorijas attīstības, kultūras patēriņa, līdzdalības un kultūrpolitikas jautājumiem. Līdz šim gūtā pieredze saistīta ar kultūras piedāvājuma, kultūras organizāciju auditorijas, kā arī ar kultūras pārvaldību saistītu jautājumu izpēti. Šobrīd piedalās VPP projekta CARD darba posmā “Aktuālo kultūras procesu ekosistēma un sabiedrības līdzdalība kā kultūras kapitāla vairošanas resurss”.

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks 

Finansētājs

Loma projektā

VPP

Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai/CARD

(VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003)

1.10.2020.–30.09.2022.

Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Administrē: Latvijas Zinātnes padome

Izpildītāja

FLPP

Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi

(nr. lzp-2018/2-0280)

12.2018.–12.2020.

Latvijas Zinātnes padome

Viesizpildītāja

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Nadīna Medne ir guvusi pieredzi dažādu ar kultūras nozari saistītu lietišķo pētījumu izstrādē: “Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra auditorijas pētījums: potenciālās LNSO auditorijas kvalitatīvā izpēte” (2020.), “Latvijas tēla komunikācijas kampaņu un pasākumu izvērtēšana” (2020.), “Kultūras līderības izpausmes un vajadzības digitālajā laikmetā” (2020.), “Kultūras produktu piedavājums tūristiem Rīgā”, “Kuldīgas novada kultūras attīstības programma 2021.–2028. gadam” izstrādē (2021.), “Latvijas Nacionālā vēstures muzeja atpazīstamība un publiskais tēls dažādās auditorijās” (2021.) un citos. Plašāka informācija par pētījumiem: https://lka.edu.lv/lv/petnieciba/petijumu-projekti/lietiskie-petijumi/.

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

Ķešāne I., Petkeviča K., Ērgle I. E., Medne N., Aizpiore E., Šmiukše K., Kalēja A. Why We Share Fake News: Cooperation between Artists and Researchers in Producing the Theater Performance “Fake News”. Culture Crossroads. 2021. Vol. 17., p. 78-92.

 

Papildu informācija

 

Epasts saziņai

nadina.medne@lka.edu.lv