Tālākizglītības centrs

Toms Ķikuts

Tālākizglītības kursa vadītājs

Vēstures doktors, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā kopš 2020. gada. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā strādā kopš 2008. gada. Daudzu zinātnisko publikāciju autors. Latvijas muzeju kopprojekta “Latvijas gadsimts” koncepcijas un satura vadošais autors, LNVM jaunās pamatekspozīcijas koncepcijas un plāna atjaunojamajā Rīgas pils Kastelas daļā darba grupas vadītājs.


Vēstures doktors, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā kopš 2020. gada. Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā strādā kopš 2008. gada.  Daudzu zinātnisko publikāciju autors. Latvijas muzeju kopprojekta “Latvijas gadsimts” koncepcijas un satura vadošais autors, LNVM jaunās pamatekspozīcijas koncepcijas un plāna atjaunojamajā Rīgas pils Kastelas daļā darba grupas vadītājs.