ZIŅAS

16. martā notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Informācijas diena

08.03.2019

2019. gada 16. martā no plkst. 12:00 līdz 15:30 notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Informācijas diena, uz kuru aicināti topošie studenti un citi interesenti, lai uzzinātu visu par studiju iespējām, uzņemšanas un iestājpārbaudījumu norisi bakalaura, maģistra un doktora studijās 2019. gadā. Norises vieta: Rīga, Ludzas iela 24. Apmeklētāju reģistrācija sāksies no plkst. 11:00.

Informācijas dienas apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar programmu vadītājiem, studiju procesa organizatoriem un studējošo pašpārvaldi „Cits Skatupunkts”, kā arī piedalīties aktivitātē „Radošā orientēšanās”, kurā būs iespēja laimēt 100% tīras kultūras saturošas balvas. Jau no plkst. 11:00 (2. auditorijā) interesenti varēs apmeklēt LKA audiovizuālās mākslas studentu mācību darbu skati. Visas dienas garumā Informācijas dienas apmeklētāji tiks aicināti paviesoties sarunu zonā #līdzkaklamkultūrā, kur būs iespēja satikt LKA studentus, lai uzzinātu par viņu studiju pieredzi, starptautisko mobilitāti ERASMUS+, praksi un LKA vidi kopumā. Informācijas dienu vadīs LKA un RTU kopīgās bakalaura studiju programmas „Radošās industrijas” 1. kursa studenti Artūrs Apsītis un Santa Buša.

Informācijas dienā ar radošiem priekšnesumiem uzstāsies bakalaura studiju “Laikmetīgās dejas māksla” 1. kursa studenti Marģers Vanags un Gundega Rēdere (duets radies radošā plenēra laikā Albānijā). Savukārt studentes Gundega Rēdere un Emanuēla Zvaigznīte izdejos darbu “Bez kontakta”, kas tapis kompozīcijas eksāmena ietvaros (horeogrāfe Melānija Graumane).

2019. gada jūlijā studējošie tiks uzņemti piecās LKA bakalaura studiju programmās un apakšprogrammās:

  • * Audiovizuālā māksla (specializācijas: filmu režija, operatora māksla, filmu montāža un skaņa, audiovizuālās un skatuves mākslas producēšana un audiovizuālās un skatuves mākslas teorija)
  • Radošās industrijas
  • Kultūras socioloģija un menedžments
  • Kultūras un mākslu studijas
  • Starpkultūru sakari (specializācijas: Latvija – Spānija un Latvija – anglofonās valstis).

Studējošos uzņems arī trīs maģistra studiju programmās un apakšprogrammās:

  • Kultūras menedžments un radošās industrijas
  • Audiovizuālā un skatuves māksla (trīs tematiskās jomas: teātra māksla, laikmetīgās dejas māksla un audiovizuālā māksla; specializācijas: teātra režija, aktiera māksla, horeogrāfija, dramaturģija, teorija, producēšana, filmu režija, filmu operatora māksla)
  • Starptautiskais mediju un kultūras menedžments.

Tāpat LKA joprojām ir vienīgā augstskola Latvijā, kas piedāvā iegūt doktora zinātnisko grādu Mākslas zinātņu nozarē Kultūras teorijas apakšnozarē.

Studiju interesentiem būs iespēja tikties ar programmu, apakšprogrammu un specializāciju vadītājiem un docētājiem: Audiovizuālās katedras vadītāju un filmu operatora mākslas specializācijas vadītāju Daini Juragu, LKA Nacionālās filmu skolas vadītāju Jāni Putniņu, Kultūras socioloģijas un menedžmenta katedras vadītāju Agnesi Hermani, RTU Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūta direktora p. i. Denisu Ščeulovu, LKA prorektori zinātniskajā darbā un LKA Zinātniskās pētniecības centra vadītāju Andu Laķi, Kultūras vēstures un teorijas katedras vadītāju Raimondu Briedi, specializācijas “Latvija – Spānija” vadītāju Anu Leonu Mansanero, specializācijas “Latvija – anglofonās valstis” vadītājām Anitu Načisčioni un Lindu Straumi, Skatuves mākslas katedras vadītāju Zani Kreicbergu, kino režijas specializācijas vadītāju Dāvi Sīmani, laikmetīgās dejas horeogrāfijas specializācijas vadītāju Olgu Žitluhinu un maģistra studiju “Starptautiskais mediju un kultūras menedžments” vadītāju Ivaru Bērziņu.

Maģistra studiju interesentiem būs iespēja apmeklēt konsultācijas par iestājpārbaudījumu “Kultūras faktu tests” un “Svešvalodu tests” norisi.

Latvijas Kultūras akadēmija ir starpdisciplināra kultūras un mākslas studiju augstskola, kultūras un mākslas zinātniskās izpētes, mākslinieciskās jaunrades un radošo industriju centrs, kas atbalsta un īsteno dažādus projektus radošajās industrijās.