ZIŅAS

Aicinājums iesniegt rakstus zinātnisko rakstu krājuma Culture Crossroads īpašajam izdevumam

17.12.2018

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs (LKA ZPC) aicina iesūtīt rakstus, kuri balstīti uz starptautiskās zinātniskās konferences Vēstures poētika un politika teātrī un kino (Poetics and Politics of History in Film and Theatre) referātu bāzes, kas tiks publicēti LKA ZPC zinātnisko rakstu krājuma Culture Crossroads īpašajā izdevumā (vol.13).

Culture Crossroads ir starptautisks zinātnisko rakstu krājums, kas drukātā formā ticis publicēts kopš 2004. gada, savukārt kopš 2016. gada tiek izdots tikai elektroniskā formātā (pieejams www.culturecrossroads.lv). Rakstu krājuma mērķis ir attīstīt un paplašināt kultūras, mākslas un radošuma izpētes teorētiskās un metodoloģiskās pieejas, akcentējot disciplinārās daudzveidības potenciālu un starpdisciplinaritāti.

Tā kā Culture Crossroads paredzēts starptautiskajai mērķauditorijai, tajā tiek iekļauti raksti angļu valodā. Krājums indeksēts EBSCO Humanities Source Ultimate, ULRICH'S un Central and Eastern European Online Library (CEEOL) datubāzēs.

Aicinām rakstus iesniegt līdz 2019. gada 15. februārim, sūtot uz e-pastu zpc@lka.edu.lv.

Autoriem jānodrošina, ka iesniegtais raksts ir viņu oriģinālais pētījums un nav iepriekš publicēts vai pieteikts publicēšanai citam rakstu krājumam vai monogrāfijai. Rakstiem jābūt noformētiem atbilstoši vadlīnijām un jāatbilst zinātniskajiem kritērijiem (latviešu valodā pieejami šeit: http://www.culturecrossroads.lv/lv/vadlinijas-autoriem).

 

Papildu informācijas gadījumā lūgums sazināties ar Dārtu Ceriņu (cerina.darta@gmail.com), LKA ZPC zinātnisko asistenti.