JAUNUMI

Akadēmijā notiks Fransa Brouvera lekciju kurss “Arts meet business and society – The value of the creative sector to business and society in Europe”

22.03.2017

Akadēmijā notiks Fransa Brouvera lekciju kurss “Arts meet business and society – The value of the creative sector to business and society in Europe”

27., 28. martā un 24., 25., aprīlī akadēmijas studentiem, kuriem ir priekšzināšanas menedžmenta jomā, ir iespēja piedalīties izvēles kursā “Arts meet business and society – The value of the creative sector to business and society in Europe”. Nodarbības vadīs viesprofesors, mākslas menedžmenta un kultūras uzņēmējdarbības eksperts Franss Brouvers. Nodarbības angļu valodā, 2 kredītpunkti. Kursa aprakstu skatīt šeit.

Plānotie nodarbību laiki:

27. marts

15:00 – 16:30 (25. aud.)

16:45 – 18:15

18:30 – 20:00 

 

28. marts

15:00 – 16:30 (25. aud.)

16:45 – 18:15 

 

24. aprīlis

14:00 – 15:30 (25. aud.)         

 

25. aprīlis

15:30 – 17.00 (25. aud.)


Dr. Franss Brouvers (Frans Brouwer) kā viesprofesors Latvijas Kultūras akadēmijā viesosies jau ceturto reizi, viņš pasniedz arī vairākās augstskolās Eiropā - Nīderlandē, Horvātijā, Slovēnijā un Austrijā. Franss Brouvers organizējis vairākus vērienīgus festivālus, koncertus un operas projektus dažādās Eiropas valstīs. Sadarbojas ar Eiropas Komisiju kā projektu vērtēšanas eksperts. Šobrīd strādā pie Eiropas Operas Akadēmijas izveides. Vairāk informācijas par profesoru: www.fransbrouwer.eu