JAUNUMI

Anša Rūtentāla jubilejas notikumi septembrī

10.09.2019

No 9. septembra galerijā Istaba – Ansim Rūtentālam (1949-2000) veltīta piemiņas izstāde “Es mīlu jūs visus”, ko, at-zīmējot ievērojamā kustību mākslinieka, Kustību teātra izveidotāja, režisora un pedagoga jubileju, organizē Anša Rūtentāla Kustību teātris. Izstādes ieskaņā – 7. septembrī Mūsdienu kultūras foruma “Baltā nakts 2019” ietvaros, galerijā Istaba interesenti varēs vērot performanci “Zonde. Anša Rūtentāla ideja (1980)”. 10. septembrī plkst. 19.00 izstādes apmeklētāji varēs noskatīties performanci “Viņš liek aizvērt acis”. Savukārt, ārpus izstādes norises vietas – Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājā “Zirgu pasts” 11. septembrī plkst. 19.00 tiks izrādīta laikmetīgās dejas izrā-de “Rezonanse. Trīs”.

Izstādē varēs iepazīties ar kustību mākslinieka radošās darbības principiem, ieklausīties viņa domās par kustību mākslu un Kustību teātri, noskatīties Anša Rūtentāla veidoto izrāžu un videofilmu fragmentus. Izstādes ekspozīcijā iekļautais fotomateriāls, skices, dienasgrāmatas zīmējumi no Rūtentālu ģimenes un Kustību teātra arhīva un izstādes scenogrā-fiskie elementi ļaus apmeklētājiem jutīgi un daudzpusīgi uztvert un iepazīt kustību mākslinieka personību un radošo veikumu. Izstāde būs plašākais līdz šim publiski pieejamais vēstījums par Anša Rūtentāla devumu. Mākslinieka paveik-tais ir atstājis dziļas pēdas Latvijas kultūrā, un viņa ietekme daudzās mākslas jomās jūtama vēl šodien. Viņš bija pasau-les klases kustību režisors, izcils mīms un talantīgs Latvijas Kultūras akadēmijas pedagogs. Ansis Rūtentāls izveidoja pats savu Kustību teātri un aktieru apmācības sistēmu. Savām izrādēm viņš pats veidoja scenogrāfiju, tērpus un gais-mu partitūru. Viņa stilistika bija tik atšķirīga, ka publiskajā telpā sāka lietot terminus “Anša skola”, “Anša aktieri”, “Anša gaismas”. Saskarsmē viņš pievilka cilvēkus ar savu nesamākslotību, cilvēkmīlestību, dziļumu, mieru un aiz sevis atstāja daudzus skolniekus, kas viņam ir dziļi pateicīgi.

Performance „Zonde” ir tapusi 20. gs. 80-to gadu sākumā un savas radošās darbības laikā Ansis Rūtentāls periodiski atgriezās pie šīs performances realizēšanas dažādās vidēs. Viņš aizrautīgi pētīja dažādu materiālu un cilvēka ķermeņa kustības savstarpējo saspēli. Horeogrāfes Ramonas Galkinas veidotās performances „Zonde” versijā piedalās Anša Rū-tentāla Kustību teātra aktieri Artis Gulbis, Dzintars Krūmiņš, Vilnis Bīriņš, LKA Laikmetīgās dejas mākslas studenti Ema-nuēla Zvaigznīte un Marģers Vanags. (07.09. plkst. 20.20, 21.20, 22.20 un 23.20 galerijā Istaba. Ieeja brīva. Performan-ce skatāma arī no ielas).

Performance “Viņš liek aizvērt acis” ir rakstnieces Kristīnes Ulbergas un Anša Rūtentāla Kustību teātra aktieru Arta Gulbja un Viļņa Bīriņa mēģinājums ar vārdu stāstīt par kustību un Anša Rūtentāla personību. (10.09. plkst. 19.00 galeri-jā Istaba. Ieeja brīva. Izrādes apmeklējumu pieteikt pa e-pastu: arkt@arkt.lv )

Laikmetīgās dejas izrāde “Rezonanse. Trīs” tapusi Anša Rūtentāla kustību teātrim sadarbībā ar Latvijas Kultūras aka-dēmiju. Izrāde ietver 3 horeogrāfu 3 dejas izrādes: „Ž(Alūzijas)” – horeogrāfe Ramona Galkina, „ahaw”- horeogrāfs Ivars Broničs un „Vai Pjero ir miris?” – horeogrāfe Ilze Zīriņa, kas radītas iedvesmojoties no Anša Rūtentāla iestudēju-miem „Ilūzijas”, „Pārdomas” un „Epifānija”. (11.09. plkst. 19.00 “Zirgu pastā”. Biļetes www.ticketshop.lv un pirms iz-rādes).

Ansis Rūtentāls dzimis 1949. gada 28. maijā Rīgā. 1967. gadā pabeidz Emīla Dārziņa Mūzikas vidusskolas Kordiriģentu nodaļu. No 1963. Līdz 1973. gadam ir mīms ansamblī Rīgas Pantomīma. Pēc tam piecus gadus pavada radošos meklē-jumos, uzstājoties kā solists, kā arī strādājot Maskavā starptautiskas trupas sastāvā. 1978. gadā nodibina Latvijas Uni-versitātes Studentu teātra Kustību un plastikas grupa, kura vēlāk pārtop par Anša Rūtentāla Kustību teātri, kas darbo-jas vēl šodien. No 1986. Līdz 1992. gadam strādā Latvijas Konservatorijā par Teātra fakultātes skatuves kustības un ak-tieru ķermeņa plastikas pedagogu. No 1993. līdz 2000. gadam ir pasniedzējs Latvijas Kultūras akadēmijas Kino un teāt-ra mākslas fakultātē. Ansis Rūtentāls ir radījis 13 pilnmetrāžas izrādes, 4 videofilmas, neskaitāmas kustību kompozīci-jas, performances dabā un urbāna vidē. Veidojis kustību partitūras, telpas un gaismas risinājumus Liepājas, Valmieras, Nacionālā, Dailes teātra un Nacionālās Operas izrādēm. Sadarbojies ar kinofestivālu “Arsenāls”, Latvijas vadošajiem džeza māksliniekiem, komponistiem, dziedātājiem, gleznotājiem, tēlniekiem un modes māksliniekiem.

Izstādes “Es mīlu jūs visus” radošā grupa: Guna Bīriņa (kuratore), Rūta Briede (izstādes scenogrāfiskais risinājums), Evi-ja Pintāne un Oskars Pavlovskis (animācija), Linda Lūse (grafiskais dizains), Dzintars Krūmiņš (videomontāža), Armands Briģis (uzbūve), Andrējs Krūmiņš (tehniskais konsultats). Izstādi atbalsta: VKKF, Rīgas dome, Latvijas kultūras akadēmi-ja, SIA Envilat.