JAUNUMI

Ir noslēgusies trīspadsmitā starptautiskā zinātniskā konference "Kultūras Krustpunkti"! Paldies visiem dalībniekiem, apmeklētājiem un organizatoriem!

05.11.2019

Many thanks to our international guests for taking part in the conference: Chris Whitehead, Cristina Stanciu, Davide Giovanzana, Máiréad Nic Craith, Ramune Baleviciute, Gönül Bozoğlu, Ullrich Kockel! Kā arī pētniekiem no Latvijas – Rūtai Muktupāvelai, Dāvim Sīmanim, Dacei Melbārdei, Andrim Teikmanim! Paldies, Baibai Tjarvei, par lielisko moderatores darbu!

Paldies plenārsēdes dalībniekiem - Andai Laķei, Elmāram Seņkovam, Laurai Grozai-Ķiberei, Jānim Ābelei, Elvīrai Blomai, Vikai Ekstai, Lindai Krūmiņai, Laboratorium Zinātnes skola pārstāvjiem Mārtiņam Gulbim un Vladislavam Šavlovskim, Latvijas Mākslas akadēmijas kolēģei Antrai Priedei, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kolēģiem Valdim Bernhofam un Jachin Pousson Music, Ancei Kristālai, Līgai Ulbertei, Mārtiņam Kagainim, Ivetai Ķešānei, Evartam Melnalksnim, Ritai Rudušai, Lienei Lindei, Klāvam Mellim, Jurim Baltačam! Paldies lieliskajai moderatorei Marionai Baltkalnei!

Paldies “Satori” un “No Limits” par sadarbību konferences tiešraides nodrošināšanā!

Paldies vairāk nekā 80 referentiem, kuri sekciju dienā dalījās savos pētījumu rezultātos un pieredzē!

Paldies sekciju moderatoriem – Ingai Pērkonei, Zanei Kreicbergai, Raimondam Briedim, Zanei Grigorovičai, Melisai Deborai Kaškurai, Anitai Načisčionei un Elīnai Veinbergai, Ilonai Kundai, Andai Laķei, Jurim Urtānam, Līgai Ābelei. Paldies Maijai Spuriņai un Vilim Daudziņam par vērtīgo konferences papildinājumu – tematiskajām lekcijām!

Paldies konferences organizatoriem – Andai Laķei, Aijai Lūsei, Kaivai Dombrovskai, Kristīnei Brambergai, Didzim Ruicēnam, Tīnai Žmuidai, Rēzijai Laumanei, Evitai Intaitei, Esterei Ozoliņai, Melisai Deborai Kaškurai!

Tiekamies nākamajā gadā – jau četrpadsmitajos “Kultūras Krustpunktos”!