ZIŅAS

Izstādes „Svētupe” atklāšana Viļķenē

20.11.2014

Sestdien, 2014.gada 22.novembrī Viļķenes kultūras namā plkst.16.00 notiks fotogrāfiju izstādes „Svētupe” atklāšana un tikšanās ar Latvijas Kultūras akadēmijas pasniedzējiem un studentiem.

Izstādē   aplūkojamas vairākas fotogrāfijas, kas tapušas pēdējo gadu laikā, īstenojot pētniecisku projektu   „Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā“. Starp upes ainavām dažādos gadalaikos, fotouzņēmumiem no gaisa redzamas dažas pavisam senas fotogrāfijas, kas tapušas 20.gadsimta 20.-30.gados.

Pēc izstādes atklāšanas pasākuma dalībniekiem būs iespēja uzzināt par 2013.gada un 2014.gada pētījumiem un atklājumiem Svētupes krastos. Profesore Janīna Kursīte stāstīs par māju likteņstāstiem, arheologs, profesors Juris Urtāns sniegs priekšlasījumu par Svētupi kā ūdensceļu, pētnieki Rasma Noriņa vēstīs par Viļķenes pagastu Limbažu muzeja krājuma fotogrāfijās un Svētupes apkārtnes valodu 19.gs. beigās, Sandis Laime par kulta un tūrisma objektu Svētupes krastos – Lībiešu Upuralām, bet Nils Hammers par Āsteres obeliska hieroglifiem. 

Kopš 2013.gada Svētupe  kļuvusi par starpdisciplināru pētījumu galveno objektu.  Latvijas Zinātnes Padomes atbalstīta projekta „Vidzemes Svētupe mītiskajā un reālajā kultūrtelpā“ ietvaros Svētupe tiek pētīta kā no arheoloģijas, tā folkloristikas un etnoloģijas aspekta, lūkojot izzināt upes kultūrainavas izmaiņas un attīstību no aizvēstures līdz mūsdienām. Viens no pētījuma uzdevumiem ir saprast, vai un kāda ir Svētupes  identitāte.  Projektu īsteno Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs (projekta vadītājs Dr.hist., Dr.hab.art. Juris Urtāns, projekta īstenotāji –   Dr.hab.philol. Janīna Kursīte, Dr.philol. Sandis Laime, Dr.art. Rūta Muktupāvela, Mag.hist. Rasma Noriņa,  Dr.art. Ieva Vītola) sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Folkloras un tradicionālās kultūras apakšprogrammas studentiem un Zemūdens kultūras mantojuma asociāciju.