JAUNUMI

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazinies ar LKA administratīvo personālu!

18.03.2020

LKA administratīvais personāls klātienes pakalpojumu sniegšanā nav pieejams līdz 14. aprīlim! 

  • Ar studijām saistītiem jautājumiem lūdzam rakstīt Studējošo servisa speciālistei Zanei Puzakai: studijas@lka.edu.lv
  • Par prakses, izvēles kursu, vērtējumu pielīdzināšanu lūdzam rakstīt Studiju programmu padomes lietvedei, prakses koordinatorei Ancei Kristālai: ance.kristala@lka.edu.lv
  • Par attālināto nodarbību plānošanas izmaiņām, saziņu ar docētājiem un citiem interesējošiem jautājumiem lūdzam rakstīt Studiju departamenta vadītājas vietniecei Paulai Podniecei: paula.podniece@lka.edu.lv
  • Par e-studju lietošanu lūdzam rakstīt LKA e-studiju platformas speciālistei Luīzei Dakšai: sks@lka.edu.lv
  • Par ERASMUS+ izbraukušajiem studentiem rakstīt LKA Komunikācijas un starptautiskās sadarbības departamenta vadītājai Ilzei Beimanei: beimane@lka.edu.lv
  • Par ERASMUS+ iebraukušajiem studentiem rakstīt LKA ārvalstu Erasmus studentu koordinatorei Kristīnei Brambergai: kristine.bramberga@lka.edu.lv
  • Par komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumie rakstīt Sabiedrisko attiecību vadītājai Aijai Lūsei: aija.luse@lka.edu.lv
  • Par Informāciju mājaslapā rakstīt Sabiedrisko attiecību un mārketinga speciālistei Kaivai Dombrovskai: info@lka.edu.lv