ZIŅAS

Konferencē “Kultūras Krustpunkti XV” piedalīsies pētnieki no Tallinas, Viļņas un Londonas

02.11.2021

Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) organizētājā konferenču sērijā “Kultūras Krustpunkti XV” 4. un 5. novembrī piedalīsies ārvalstu pētnieki - Londonas Universitātes pētniece Magda Šmukalla (Magda Schmukalla), Tallinas Universitātes profesors Francisko Martinezs (Francisco Martinez) un Viļņas Universitātes profesores Inesa Šeškauskiene (Inesa Šeškauskienė) un Jurga Cibulskiene (Jurga Cibulskienė)  

4. novembrī plkst. 13.00 savu pētījumu prezentēs Tallinas Universitātes profesors Francisko Martinezs (Francisco Martinez), kurš pievērsīsies izstādei kā izpētes metodei un etnogrāfiskajiem eksperimentiem ar māksliniekiem, bet plkst. 13.45 Londonas Universitātes pētniece Magda Šmukalla (Magda Schmukalla) reflektēs par postkomunistisko šķēršļu lomu mūsdienu Eiropas identitātes krīzē. Savukārt 5. novembrī plkst. 13.30 Viļņas Universitātes profesores Inesa Šeškauskiene (Inesa Šeškauskienė) un Jurga Cibulskiene (Jurga Cibulskienė) prezentēs politiskā diskursa pētījumu par notikumiem Ukrainā caur Krievijas, Ukrainas, Lietuvas un ES skatupunktiem. Konferenču sērijas notikumi interesentiem būs skatāmi LKA Facebook lapā (https://www.facebook.com/LKAkademija) un Youtube kanālā (https://www.youtube.com/LKAkademija).

Francisko Martinezs iepazīstinās klausītājus ar jaunu skatījumu uz izstādēm (“Exhibitions as a Research Method. Ethnographic Experiments with Artists, Designers and Boundary Objects”). Tradicionāli antropoloģijā tās tiek saprastas kā reprezentācijas metodes, tomēr F.Martinezs ierosina tās izmantot kā etnogrāfiskā pētījuma līdzekļus. Kā piemērs pētījumā tika izmantota 2019. gada izstāde Igaunijas Lietišķās mākslas un dizaina muzejā “Objects of Attention”. Magda Šmukalla savā pētījumā “Post-Communist Thresholds, Critical Aesthetics, Other(ed) Europe” apskata dažādus mākslas projektus, kas ir saistīti ar postkomunistiskajiem šķēršļiem. Inesa Šeškauskiene un Jurga Cibulskiene prezentēs pētījumu “Events in Ukraine through the eyes of personified Russia, Ukraine, Lithuania and the EU: Whose view is the most objective?”, kurā krīze Ukrainā ir izvērtēta pēc personikācijas, galvenā metaforas veida, izmantošanas dažādu valstu medijos.

“Kultūras Krustpunktu XV” starptautiskie viesi ir pieredzējuši savu jomu speciālisti, kuri prezentēs klausītājiem jaunu skatupunktu par dažādiem tematiem. Fransisko Martinezs ir Tallinas Universitātes asociētais profesors un vada Etnogrāfisko eksperimentu sadarbības centru (EASA Network). Magda Šmukalla ir pētniece un ir asocietā profesore Londonas Universitātē. Savukārt, Inesa Šeškauskiene un Jurga Cibulskiene ir asocietās profesores Viļņas Universitātē.

No 1. līdz 5. novembrim Latvijas Kultūras akadēmija aicina tiešsaistē sekot līdzi konferenču sērijas “Kultūras Krustpunkti XV” notikumiem, kas reprezentēs LKA pētniecisko profilu, kā arī atklās dažādu starpdisciplināru un starp-institucionālu kultūras un mākslas pētnieku komandu un individuālu pētījumu tematus un galvenos rezultātus, tostarp Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” / CARD mērķus un pirmā gada darbības rezultātus. “Kultūras Krustpunktu” ietvaros notiks arī Latvijas valsts simtgades programmas noslēguma konference  “No pirmās uz nākamo simtgadi: veikums, pieredze un perspektīva” ar programmas novērtējuma rezultātu prezentāciju un kultūras sektora pārstāvju vērtējumiem par tādām tēmām kā radošas personas statuss, kultūrpolitikas akcenti jaunajās pamatnostādnēs un kultūras nozares attīstības perspektīvas.

Konference organizēta un konferences materiāli izstrādāti Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība”, Nr.1.1.1.5/18/I/017 un Kultūras ministrijas Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) ar Latvijas Zinātnes padomes atbalstu ietvaros. Konferencē tiek prezentēti arī vairāki pētījumi, kas atbalstīti Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) programmā, ko finansē Latvijas Zinātnes padome.

Konferenci organizē LKA Zinātniskās pētniecības centrs. Konferences  sadarbības partneri: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas valsts simtgades birojs, Latvijas Mākslas akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. 

Konferences notikumu programmas pieejamas: https://lka.edu.lv/lv/aktuali/jaunumi/nedelas-garuma-tiessaiste-bus-skatama-latvijas-kulturas-akademijas-starptautiska-konferencu-serija-kulturas-krustpunkti-xv/

 

 

 

 

Konference organizēta un konferences materiāli izstrādāti Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Latvijas Kultūras akadēmijas zinātniskās darbības attīstība”, Nr.1.1.1.5/18/I/017 un Kultūras ministrijas Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” (Nr. VPP-KM-LKRVA-2020/1-0003) ar Latvijas Zinātnes padomes atbalstu ietvaros. Konferencē tiek prezentēti arī vairāki pētījumi, kas atbalstīti Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) programmā, ko finansē Latvijas Zinātnes padome.

Konferenci organizē LKA Zinātniskās pētniecības centrs. Konferences  sadarbības partneri: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas valsts simtgades birojs, Latvijas Mākslas akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.