JAUNUMI

Kultūras akadēmija 17. martā aicina studiju interesentus uz Informācijas dienu!

07.03.2018

2018. gada 17. martā, sestdien, no plkst. 12:00 līdz 15:30 Latvijas Kultūras akadēmijā (Ludzas ielā 24) notiks Informācijas diena. Aicināts ir ikviens, kurš vēlas noskaidrot visu par studijām, uzņemšanu un iestājpārbaudījumu norisi Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA) bakalaura, maģistra un doktora studijās 2018. gadā.

Klātienē iepazīstoties ar pasniedzējiem, studiju procesa organizatoriem un studējošo pašpārvaldi, ikvienam būs iespēja izbaudīt radošo atmosfēru un vidi, kas piesaista talantīgus cilvēkus no tieši LKA. Piedaloties radošajās orientēšanās sacensībās, Informācijas dienas apmeklētāji varēs laimēt balvas un uzzināt interesantas lietas par LKA, tās personībām un nozīmīgākajiem notikumiem. “Kultūras viesistabas” apmeklētājiem būs iespēja satikt studentus, kas dalīsies savā pieredzē par studijām, starptautisko mobilitāti studijās ERASMUS+ programmā, prakses iespējām un LKA vidi. LKA studentu pašpārvaldes sarunu stūrī būs iespēja vairāk uzzināt par kultūras un mūzikas festivālu “Valpurģi”, kas LKA norisināsies 27. aprīlī.  Reģistrēšanās Informācijas dienai sāksies plkst. 11:00!

2018. gadā skolēniem būs iespēja uzsākt studijas 6 LKA bakalaura studiju programmās un apakšprogrammās: “Kultūras un mākslu studijas”, “Radošās industrijas”, “Drāmas un teksta studijas”, “Dramatiskā teātra māksla”, “Starpkultūru sakari” un “Laikmetīgās dejas māksla”.

Sadarbībā ar Jauno Rīgas teātri (JRT) tiks uzņemta “Jaunā Rīgas teātra studija”, ko vadīs teātra mākslinieciskais vadītājs un režisors Alvis Hermanis. Pēc četriem studiju gadiem šī kursa studenti papildinās JRT aktieru ansambli. Mācību procesu līdz ar LKA docētājiem nodrošinās arī vairāki JRT aktieri un režisori. Informācijas dienā studiju interesentiem būs iespēja tikties ar LKA Skatuves mākslas katedras vadītāju, asociēto profesori Zani Kreicbergu, un JRT māksliniecisko vadītāju un režisoru Alvi Hermani.

Otro gadu studējošie tiks uzņemti LKA un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) kopīgajā studiju programmā “Radošās industrijas”, kuras mērķis ir sagatavot radošo industriju uzņēmējus. Programmas mērķauditorija ir kultūrā un uzņēmējdarbībā ieinteresēti jaunieši, kuri vēlas darboties radošo industriju jomā, paši radīt sev darba vietas, veidot uzņēmumus, sekmēt kultūras organizāciju izaugsmi un radošu personu nodarbinātību, radīt inovatīvus produktus un pakalpojumus. Par programmas saturu un specifiku interesentiem stāstīs programmas direktori LKA docente Agnese Hermane un RTU asociētais profesors Deniss Ščeulovs.

“Plašs redzesloks un daudzpusīgas zināšanas, spēja analītiski vērtēt, būt atvērtiem un radošiem – šādas kvalitātes mūsdienās tiek prasītas no jebkuras jomas speciālista ne tikai kultūras un radošo industriju sektorā,” vērtē apakšprogrammas “Kultūras un mākslu studijas” vadītājs profesors Raimonds Briedis, kurš Informācijas dienā sniegs atbildes “Kultūras un mākslu studiju” interesentiem. LKA bakalaura apakšprogrammā topošajiem studentiem tiks piedāvātas praktiskas iemaņas kultūras norišu organizēšanā, dažādu kultūras un mākslas jomu teorētiska un radoša apguve, studējošā analītisko spēju izkopšana.

Horeogrāfes Olgas Žitluhinas vadītajā studiju programmā “Laikmetīgās dejas māksla” tiks sagatavoti radoši, domāt un strādāt spējīgi, motivēti laikmetīgās dejas mākslas profesionāļi (horeogrāfi, dejotāji, pētnieki), kas būtu konkurētspējīgi dejas mākslas profesionālajā vidē Latvijā, kā arī starptautiskajā vidē. Studenti jau studiju laikā līdzdarbojas laikmetīgās dejas notikumos Latvijā, gūst ieskatu pasaules dejas mākslas procesos, piedaloties starptautiskos festivālos, meistardarbnīcās un radošos projektos.

Arī 2018. gadā LKA piedāvā studēt bakalaura apakšprogrammā “Starpkultūru sakari” specializācijās “Latvija – Vācija” un “Latvija – Francija / Kanāda”. Studiju absolventi iegūs bilingvālu augstāko izglītību, kā arī teorētiskās zināšanas par Latvijas kultūru pasaules kultūras kontekstā, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu, lai profesionāli augstā līmenī darbotos starpkultūru saskarsmē. Savā studiju pieredzē studiju interesentiem dalīsies esošie specializāciju “Latvija – Vācija” studenti.

Savukārt “Drāmas un teksta studijas” būs piemērotas jauniešiem, kuri ir ieinteresēti kultūras procesos, īpaši dramaturģijā, literatūrā un teātrī, kuri vēlas izprast tekstrades specifiku un paši rakstīt dramaturģiskus darbus, kā arī analizēt un kritiski reflektēt par citu radīto.  

Maģistra līmeņa studijās 2018. gadā notiks studējošo uzņemšana šādās programmas “Mākslas” apakšprogrammās:

  • Kultūras un starpkultūru studijas;
  • Kultūras menedžments un radošās industrijas;
  • Audiovizuālā un skatuves māksla.

Tāpat studējošie tiek uzņemti doktora studiju programmā “Kultūras teorija”.

Informācijas dienas plāns