ZIŅAS

Kultūras akadēmija izsaka visdziļāko līdzjūtību Francijas tautai un Parīzes tuvinieku upuriem

16.11.2015

L’académie de la Culture de Lettonie présente ses sincères condoléances au peuple de France et aux proches des victimes de Paris.