JAUNUMI

Kultūras akadēmija un Valsts izglītības satura centrs skolotājiem bez maksas piedāvā vasarā apgūt divas pedagogu profesionālās pilnveides programmas

30.03.2020

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) un Valsts izglītības satura centrs (VISC) 2020.gadā piedāvās interesentiem apgūt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas – “Mācīšanās lietpratībai kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets” (30 stundas) un “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu “Teātra māksla”” (72 stundas).

Programmas “Mācīšanās lietpratībai kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā – starpdisciplinaritāte un mācību priekšmets” mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci par lietpratību mācību jomā, mācību priekšmetā, jaunā mācību satura plānošanā. Programmu apgūt tiek aicināti skolotāji, kuriem Latvijas skolās būs jāuzsāk pilnveidotā mācību satura un jaunās mācīšanās pieejas ieviešana mācību procesā 1., 4., 7., 10.klasēs: vispārizglītojošo skolu pedagogi vizuālajā mākslā 1.-9. klasē, mūzikā 1.-9.klasē, literatūrā 4.-12.klasē; plānoto vidējās izglītības pakāpes kursu “Kultūras pamati” un “Kultūra un māksla I” (vizuālā māksla), “Kultūra un māksla I” (mūzika) skolotāji.

Programmas apguves rezultātā dalībnieki paplašinās izpratni par to, kas ir lietpratība, kā sadarboties un plānot jauno mācību saturu, kā realizēt starppriekšmetu saikni, papildinās prasmes kā plānot efektīvu mācību stundu un vērtēšanu.

Mācības notiks Rīgā, mācību darbu plānots organizēt 4 grupās: 2 grupas 2020.gada 29.jūnijā-2.jūlijā un 2 grupas 2020.gada 19.-21.augustā (ja tiks koriģēts plānotais mācību grafiks, nekavējoties informēsim visus reģistrētos mācību dalībniekus).

Pieteikšanās: katrs individuālais mācību pretendents līdz 2020.gada 20.aprīlim aizpilda pieteikuma anketu: 

Programmas “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu “Teātra māksla” (72 stundas) mērķis ir  pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci mācību jomā, jaunā mācību satura teātra mākslā īstenošanā un mācīšanas pieejas maiņas nodrošināšanā skolā. Programmu apmeklēt tiek aicināti pedagogi – jomas citu mācību priekšmetu skolotāji, kuriem nav speciālā teātra izglītība, kuri ir ieinteresēti savas zināšanas pielietot kolēģu pedagoģisko prasmju paaugstināšanai savstarpējā sadarbībā jomas mācību satura īstenošanai visās izglītības pakāpēs.

Programmas apguves rezultātā dalībnieks būs ieguvis pamatprasmes teātra mākslā, teātra mākslas pedagoģijā, paplašinājis izpratni par to, kas ir lietpratība; kā plānot jauno mācību saturu, sadarbojoties skolotājiem jomas ietvaros; kā mācīšanās procesu iespējams efektivizēt, nodrošinot atbilstošu vērtēšanu; kā mācīšanas process attīsta un pilnveido skolēna kompetenci.

Mācības notiks Rīgā, mācību darbs plānots 2 sesijās (katra sesija 36 akadēmiskās stundas): 2020.gada 29.jūnijā – 2.jūlijā un 2020.gada 18.-21.augustā (ja tiks koriģēts plānotais mācību grafiks, nekavējoties informēsim visus reģistrētos mācību dalībniekus).

Pieteikšanās: katrs individuālais mācību pretendents līdz 2020.gada 20.aprīlim aizpilda pieteikuma anketu: 

Apstiprinājums par dalību mācībās un mācību grafiks tiks nosūtīts pēc 2020.gada 20.maija.

 

Praktiska informācija:

Mācības ir bezmaksas, dalībniekiem netiek nodrošināta ēdināšana un naktsmītnes. Mācību noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības.

Plašāka informācija:

https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/talakizglitiba/pedagogu-kompetences-pilnveides-programmas

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/pedprofpilnveide/info.shtml#mart26

Papildu informācija:

tālr.26407539, e-pasts: dana.daugule@lka.edu.lv