JAUNUMI

Kultūras socioloģijas un menedžmenta studiju apakšprogrammas 3.kursa studenti šogad veic vairākus nozīmīgus pētījumus

13.06.2018

2017./18. studiju gadā LKA akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Mākslas” apakšprogrammas Kultūras socioloģija un menedžments 3. kursa studējošie patstāvīgi un sadarbībā ar LKA docētājiem veica apjomīgas pētnieciskā darba aktivitātes, tādejādi būtiski attīstot gan savu izpratni par kultūras un mākslas norisēm Latvijā, gan savas pētnieciskā darba zināšanas un prasmes. Pētījumu dati nozīmīgi papildina empīrisko datu masīvu par Latvijas sabiedrības kultūras aktivitātēm, ko nākotnē var izmantot gan kultūras organizācijas, gan akadēmiskā vide. 

Gandrīz viss kurss (Elīna Baltskara, Laura Bāka, Dārta Dīriņa, Kristiāna Gulbinska, Kristīne Jakovļeva, Agnese Karlsone, Sintija Kļaviņa, Liene Krūmiņa, Elza Medne, Dinija Pūga, Linda Liliāna Pūle, Sanžarevska Marita, Agnese Šķēle, Ināra Šumeiko, Laura Tuča, Didzis Znutiņš) piedalījās Latvijas jauniešu (vecumā no 16 līdz 19 gadiem) aptaujas “Jauniešu brīvais laiks, ārpusstundu aktivitātes un kultūras mantojums” īstenošanā. Pētījums tika veikts studiju procesa ietvaros, daļa aktivitāšu finansētas no ES programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības projekta CoHere “Kritiskais mantojums: identitātes izpausmes un reprezentācija Eiropā”.

Sintija Kļavina, Liene Krūmiņa, Elza Medne un Dinija Pūga, veica pētījumu “Dailes teātra auditorijas izpēte”, kas tika īstenots sadarbībā ar Dailes teātra administrāciju. Pētījuma lauka darbu nodrošināja Kultūras socioloģijas un menedžmenta 1.kursa studējošie (studiju programmas ietvaros). Pētījumu finansiāli atbalstīja Latvijas Kultūras akadēmija.

Agnese Karlsone un Marita Sanžarevska (atsevišķos posmos arī Elīna Baltskara, Laura Bāka un Anete Enikova) piedalījās Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas pasūtītajā "Pētījumā par Latvijas iedzīvotāju grāmatu lasīšanas paradumiem", kur Latvijas iedzīvotāju reprezentatīvu aptauju īstenoja uzņēmums Kantar TNS Latvia, bet kvalitatīvo datu ieguvi, apstrādi un gala atskaites izstrādi veica studējošie.

Pētījumu veikšanas metodisko un konsultatīvo atbalstu sniedza lekt. Līga Vinogradova un prof. Anda Laķe. Visu pētījumu dati prezentēti dažādām auditorijām LKA, Latvijas grāmatu izstādē 2018, Dailes teātra administrācijai un citur.

LKA izsaka pateicību visam Kultūras socioloģijas un menedžmenta apakšprogrammas 3.kursam par ieguldījumu LKA pētniecības darbā. Tāpat, pateicība Kultūras socioloģijas un menedžmenta apakšprogrammas 1. kursam par iesaisti pētījumu lauka darbā.

 

Pētījumu rezultātu prezentācija