JAUNUMI

Latvijas Kultūras akadēmijā diplomus saņem 88 absolventi

26.06.2020

2020. gada 25. jūnijā notika izlaidums Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) un Rīgas Tehniskās universitātes kopīgās bakalaura studiju programmas “Radošās industrijas” pirmajiem absolventiem, maģistrantūras absolventiem apakšprogrammās “Kultūras menedžments un radošās industrijas”, “Kultūras un starpkultūru studijas” un programmas “Audiovizuālā un skatuves māksla” absolventiem, kā arī bakalaura studiju programmas “Audiovizuālā māksla” absolventei. Savukārt, 26. jūnija izlaidumā diplomus par iegūto humanitāro zinātņu bakalauru mākslās saņēma “Starpkultūru sakari Latvija - Ziemeļvalstis”, “Starpkultūru sakari Latvija - Francija, Latvija - Francija/Beļģija”, “Starpkultūru sakari Latvija - Austrumāzija”, “Starpkultūru sakari Latvija - Lielbritānija”, “Starpkultūru sakari Latvija - Spānija” un “Kultūras teorija un menedžments” absolventi.

LKA rektore Rūta Muktupāvela, sveicot absolventus:

“Jūs esat Latvijas Kultūras akadēmijas trīsdesmitā jubilejas gada izlaidums. Trīsdesmit gadi it kā nav ilgs laika sprīdis, tomēr Latvijai tas ir ļoti nozīmīgs. Esam dzimuši valsts neatkarības atjaunošanas brīdī, lai aizpildītu to vakuumu, kas bija izveidojies padomju laikos attiecībā uz nacionālajās vērtībās balstītu augstākā līmeņa starpdisciplināro kultūrizglītību. Mūsu akadēmijas dibinātāju misija profesora Pētera Laķa vadībā bija radīt tīru un ideoloģiskām klišejām nepiesārņotu humanitāro zināšanu un mākslinieciskās jaunrades augstskolu, kas tikko brīvību atguvušajai valstij varētu dot pienesumu, ne tikai pildot darba tirgus pieprasījumu, bet arī attīstot talantus, – drošsirdīgas, patstāvīgi, kritiski un radoši domājošas personības. Nu varam droši teikt, ka šo trīsdesmit gadu laikā Latvijas Kultūras akadēmija ir kļuvusi par "talantu kalvi"!

Šobrīd Akadēmiju kā savu ideju, vērtību un radošā potenciāla izaugsmes šūpuli skata daudzi kultūras nozares darbinieki, spilgtas mākslas elites personības, bez kurām nav iedomājama Latvijas kultūras telpa un Latvijas kultūras vārds pasaulē. Mūsu skatuves mākslas specialitāšu absolventi nodrošina gan valsts finansētos, gan arī nevalstiskos teātrus, pilnībā nodarbināti ir audiovizuālās mākslas speciālisti – režisori, scenāristi, operatori, montāžisti, producenti. Starpkultūru sakaru apakšprogrammu studējošie nereti vien savas darba gaitas specialitātē uzsāk jau studiju laikā, strādājot vēstniecībās un privātā sektora uzņēmumos. Mūsu Akadēmijas absolventi strādā ne tikai kultūras centros un kultūrpolitikas veidošanas jomā, bet arī nosedz daudz plašāku pieprasījumu reklāmas, poligrāfijas biznesa, projektu izstrādes, pasākumu menedžmenta un producēšanas jomā, digitālajā mārketingā, audiovizuālo pakalpojumu, kultūrsocioloģisko pētījumu jomā. Un tieši šogad, savā 30 gadu jubilejā esam uzdāvinājuši sev mūsu kopīgo lolojumu ar Rīgas Tehnisko universitāti, proti, pirmo paaudzi, kas mērķtiecīgi tika sagatavota radošo industriju segmentam – jaunai, atvērtai un ambiciozai nišai.

Priecājoties par Akadēmijas sasniegumiem, aicinu jūs, absolventus, ne tikai apzināties savu vērtību, bet arī ar savu piemēru un vārdiem liecināt un argumentēt kultūras kā patstāvīgas tautsaimniecības nozares lietderību. Šo divu, trīs vai četru Akadēmijā pavadīto gadu laikā, ceru, esat sapratuši, ka māksla un kultūra nav pats par sevi pastāvošs fenomens. Drīzāk otrādi – tā ir trausla, prasa nepārtrauktu nenormālu fizisko un garīgo piepūli, dziļas kultūrvēsturiskas un profesionālas zināšanas, cieņu pret tradīciju. Viss tas kopumā, bez šaubām, prasa lielus finansiālos, infrastruktūras un cilvēku resursus. Tomēr, saskaņā ar ekonomikas valodu, kultūras nozare nacionālajai ekonomikai dod ievērojamu pienesumu, tā nemitīgi piesaista arī

privāto un starptautisko finansējumu. Protams, mākslinieki un kultūras darbinieki ir darītāji, nevis runātāji, un tieši šī iemesla dēļ plašākai sabiedrībai ne vienmēr paliek skaidri kultūras un mākslas lietderības aspekti. To lieliski parādīja COVID – ja mums nebūtu kultūras, mēs, visai iespējams, būtu sajukuši prātā! Tāpēc tieši jums, mīļie absolventi, būtu vēl mērķtiecīgāk un neatlaidīgāk jāargumentē kultūras un mākslas vieta un loma nacionālās valsts pastāvēšanai un cilvēciskumam kopumā.

Mēs centāmies kā spējām un varējām, lai jūsos raisītos vēlme un azarts radīt, pētīt un priecāties par saviem sasniegumiem. Varbūt kādreiz sadomāsiet atgriezties pakāpi augstākā līmenī – maģistranta, doktoranta vai arī docētāja statusā, lai sastaptos un pārvarētu jaunus izaicinājumus, iegūtu jaunas spējas un iespējas, ko dod katra nākamā līmeņa pārvarēšanas sāpes un prieks. Galvenais, nestaigājiet, bet lidojiet arī ikdienā! Nekad neaizmirstiet, ka jums ir spārni! Baudiet savu gara brīvību, ko jums dāvā Latvijas Kultūras akadēmijā apgūtās zināšanas un prasmes!”

Latvijas Kultūras akadēmijas kolektīvs sirsnīgi sveic absolventus!