JAUNUMI

Latvijas Kultūras akadēmijā no nākamā gada iespējams apgūt audiovizuālo un skatuves mākslu un producēšanu un daudzas citas aizraujošas specializācijas

03.07.2014

Ja līdz šim audiovizuālās un skatuves mākslas producēšanu tieši šādā savienojumā bakalaura līmenī Latvijā studēt nebija iespējams, tad no nākamā studiju gada šādu iespēju piedāvā Latvijas Kultūras akadēmija. Specializācijas vadītāja, viena no Latvijā vadošajām kino producentēm Antra Cilinska, to kodolīgi raksturojot, saka, ka "producentiem mācīs, kā praktiski taisīt mūsdienīgas izrādes, kā taisīt mūsdienīgu kino, kā atrast pareizo ideju, kā šo ideju radīt, kā ideju izplatīt, pārdot, kā ideju nogādāt līdz skatītājam". Specifiski kino režiju un producēšanu šogad varēs apgūt arī maģistra līmenī teātra un kino režisora, profesora Pētera Krilova vadībā.

Studētgribošos, kuriem padodas rakstītā teksta radīšana, iepriecinās otrs jaunais piedāvājums – bakalaura studiju virziens "Drāmas un teksta studijas", kas ļaus iemēģināt roku rakstniecībā. Tas ietver studijas, kas ļauj apgūt teksta radošu lasīšanu, kritisku analīzi un interpretāciju, teksta veidošanas, rediģēšanas un izplatīšanas pamatiemaņas dažādos medijos, kā arī teksta pārveides iespējas – transformāciju no medija medijā, no laika laikā, no kultūras kultūrā.

Plašs piedāvājums šogad interesentiem par svešzemju kultūrām un valodām – starpkultūru sakarus varēs apgūt trīs novirzienos: Latvija – Vācija, Latvija – Dānija un Latvija – Francija/Beļģija, kurā studentus uzņems pirmo reizi un kurā bez franču valodas studenti varēs apgūt arī nīderlandiešu valodu.

Līdztekus jau minētajiem bakalaura studiju virzieniem, Akadēmija piedāvā iespēju mācīties Kultūras teorijas un menedžmenta specialitātē, kura veidota tā, lai studijas beigušie veiksmīgi orientētos vēsturiskajos un mūsdienu kultūras attīstības procesos, spētu iesaistīties dažāda līmeņa kultūras organizāciju vai projektu darbībā, vadībā un attīstībā, radoši un inovatīvi izmantojot studiju gaitā apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas.

Menedžmenta prasmes ir iespējams attīstīt arī maģistra studiju līmenī, studējot Kultūras menedžmentu un radošās industrijas, savukārt Kultūras un starpkultūru studiju specializācijas struktūrā iekļauti kursu bloki, kas izkopj studējošā teorētiskās spējas un praktiskās iemaņas, ļauj likt lietā svešvalodu zināšanas un parādīt sagatavotību diplomātisko attiecību darbam starptautiskajā kultūras vidē un liela mēroga kultūras projektu īstenošanā. Kā katru otro gadu atkal no jauna uzņemam apakšprogrammā "Muzeju un kultūras mantojuma studijas". Turpretī Teātra mākslas virziens sniedz padziļinātas zināšanas skatuves mākslas procesos, īpašu uzmanību pievēršot dramatiskā teātra režijas mākslai un tās teorētiskajiem aspektiem.