ZIŅAS

Latvijas Kultūras akadēmija piedāvā kursus “Muzeju digitālā komunikācija”

16.10.2018

UZMANĪBU! PIETEIKŠANĀS IR SLĒGTA, JO IR SASNIEGTS MAKSIMĀLAIS KURSU DALĪBNIEKU SKAITS! 

Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) līdz 28. oktobrim aicina muzeju darbiniekus pieteikties uz kursiem “Muzeju digitālā komunikācija”. Kursa apjoms ir 32 stundas jeb 2 kredītpunkti. Tā ietvaros tiks apskatītas tēmas: vispārējs ievads institūcijas komunikācijā un digitālajā komunikācijā kā tās veidā, vizuālās komunikācijas pamati (krāsas, kompozīcija utt.), stāstu veidošana digitālajā vidē, tiešsaistes bezmaksas rīki satura veidošanai, vizuālais saturs un fotogrāfija. Lekciju cikls primāri paredzēts cilvēkiem bez zināšanām vai ar pamatzināšanām digitālajā komunikācijā. Kursā būs sabalansētas teorētiskās un praktiskās nodarbības, kursu dalībniekiem sniedzot iespējas pašiem līdzdarboties un izmēģināt uz vietas pasniedzēju stāstīto.

Nodarbību ciklā “Vispārējs ievads muzeju komunikācijā” Latvijas Laikmetīgās mākslas centra komunikācijas vadītāja Marta Krivade meklēs atbildes uz jautājumiem, kas ir komunikācija un kā veidot komunikācijas stratēģiju. Latvijas Mākslas akadēmijas Funkcionālā dizaina katedras vadītāja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja un izstāžu zāles «Arsenāls» zīmola autore Maija Rozenfelde piedāvās kursu dalībniekiem nodarbību ciklu “Vizuālās komunikācijas pamatprincipi”. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja komunikācijas nodaļas vadītāja Annija Sauka nodarbību ciklā “Stāstu veidošana digitālajā vidē” iepazīstinās ar pamatprincipiem darbam sociālajos medijos, mediju plāna izstrādei, dalīsies ar padomiem un trikiem ikdienas ziņu gatavošanā un monitorēšanā, kopā ar dalībniekiem diskutēs, kā radīt stāstus, kas iedvesmo un uzrunā muzeja sekotājus. LKA sabiedrisko attiecību vadītāja Aija Lūse nodarbībās “Kā ar online bezmaksas rīkiem veidot saturu digitālajā vidē?” apskatīs trīs tematiskos lokus – e-pastu dizains, attēlu apstrādes iespējas ar bezmaksas online rīkiem, citi noderīgi vizuālās komunikācijas līdzekļi. Dalībnieki nodarbībās paši veidos e-pastu dizainu, apstrādās fotoattēlus un online programmās e-pastkartes. LKA sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste un fotogrāfe Aija Melbārde nodarbību ciklā “Satura veidošana digitālajā vidē: vizuālais saturs un fotogrāfija” stāstīs par fotogrāfijas lomu un tās izmantošanas iespējām veiksmīgas komunikācijas veidošanā. Kursu dalībnieki apgūs digitālās fotogrāfijas uzņemšanas teorētiskos aspektus: digitālās foto kameras lietošana, ekspozīcija, kvalitāte, kompozīcija, gaismu lietošana, krāsas u.tml. Tēmu teorētiskais apskats tiks papildināts ar individuāliem un grupu darbiem, kuros dalībnieki darbosies praktiski ar foto un gaismu tehniku, uzlabojot gan savas tehniskās, gan vizuālā stāsta veidošanas prasmes.

Norises vieta: Latvijas Kultūras akadēmija (Ludzas iela 24, Rīga)

Norises laiks: pirmdienas, 5. novembris – 10. decembris (19. novembrī nodarbības nenotiek). Katrā pirmdienā notiks 3 nodarbības / lekcijas (to laiki ir 10:30–12:00; 13:00–14:30; 14:45–16:15).

Mācību maksa: 80,00 EUR

Prasības kandidātiem: jābūt kāda muzeja darbiniekam, jābūt pamatzināšanām angļu valodā (lai strādātu ar programmām un mājaslapām), uz nodarbību ciklu pie A.Melbārdes jāņem līdzi sava foto kamera vai telefons, ar ko iespējams uzņemt fotogrāfijas, un uz nodarbību ciklu pie A.Lūses – portatīvais dators.

Lai pieteiktos, jāaizpilda pieteikuma anketa (skat. zemāk!) un līdz 28. oktobrim tā jāsūta uz agnese.treimane@lka.edu.lv.


Pieteikuma anketa (lejupielādēt šeit!) (60,5 KB)


Paredzētais mācību grupas apjoms ir ne vairāk kā 20 cilvēki, tāpēc lūdzam ņemt vērā, ka pieteikšanās tiks apturēta, ja 20 cilvēku sastāvs tiks sasniegts jau pirms 28. oktobra!