ZIŅAS

Latvijas Kultūras akadēmijas Studējošo pašpārvalde ievēl jaunu valdi

21.11.2023

16. novembrī Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) Nacionālajā filmu skolā LKA Studējošo pašpārvaldes biedri ievēlēja jaunu valdi, kas darbību uzsāks jau 2024. gada 1. janvārī.

 

Jaunais 2024.gada LKA Studējošo pašpārvaldes valdes sastāvs:

Priekšsēdētājs: Elizabete Terēze Antāne (2. RI)

Priekšsēdētāja vietnieks: Elīza Rozentāle (2.KMS)

Akadēmiskā un sociālā virziena vadītājs: Kate Vaivode (2. RI)

Komunikāciju virziena vadītājs: Beatrise Puriņa (2.SKS)

Ārlietu virziena vadītājs: Leandra Spriesle (2.SKS)

Finanšu un sadarbības virziena vadītājs: Elizabete Sofija Sandlere (1. RI)

Kultūras virziena vadītājs: Amanda Estere Kraģe (1.KSM)

 

Latvijas Kultūras akadēmijas Studējošo pašpārvaldes vārdā novēlam veiksmi un izdošanos jaunajā darba cēlienā!