ZIŅAS

Latvijas Zinātņu akadēmija par vienu no nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem 2021. gadā izvirza “Latvijas arheoloģijas rokasgrāmatu”

13.01.2022

Latvijas Zinātņu akadēmija konkursā par nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā 2021.gadā atzinusi 11 darbus, tostarp LU Latvijas vēstures institūta vadībā sagatavoto enciklopēdiskā rakstura izdevumu “Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata”, kurā apkopota koncentrēta un jaunākajās zinātniskajās atziņās balstīta informācija par Latvijas arheoloģiju visā tās daudzveidībā, sākot no vēlā paleolīta līdz 20. gadsimtam.

678 lappusēs ar daudzām ilustrācijām ir atspoguļots viss par Latvijas arheoloģiju tās dažādajās izpausmēs. Tas ir līdz šim plašākais apkopojums par Latvijas arheoloģiju no vēlā paleolīta līdz 20. gadsimtam. Visā Baltijas austrumu reģionā šī ir pirmā enciklopēdiska rakstura publikācija par arheoloģijas tēmu, kuras mērķauditorija ir ne tikai aizvēstures pētnieku kopiena, bet arī plašāka sabiedrība, studenti, skolēni, muzeju un kultūras darbinieki.

Viens no izdevuma redaktoriem ir Latvijas Kultūras akadēmijas profesors, pētnieks un arheologs Juris Urtāns, kurš arī papildinājis izdevumu ar saviem fotoattēliem un vairāk nekā 30 šķirkļiem.

Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrā tiek īstenoti vairāki kultūras mantojuma izpētes projekti, kurus vada Latvijas Kultūras akadēmijas profesors, pētnieks un arheologs Juris Urtāns un kuri sniedz nozīmīgus rezultātus un secinājumus arī par dažādiem Latvijas arheoloģijas jautājumiem. Kā viens no pēdējā laika aktuālākajiem projektiem minams Latvijas Zinātnes padomes finansētais pētījums “Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.–2021. gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība” (lzp-2020/2-0078).