ZIŅAS

Līdz semestra beigām studijas LKA notiek attālināti!

26.10.2020

Sakarā ar epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos valstī un pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", grozījumiem kā arī Latvijas Kultūras akadēmijas noteikumiem par piesardzības pasākumu īstenošanu Covid-19 infekcijas ierobežošanai, laika posmā no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim ieviest papildu drošības pasākumus LKA:

LKA bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu nodarbību plānā iekļautās teorētiskās nodarbības (lekcijas, seminārus) organizēt attālināti, nodrošinot nodarbību norisi tiešsaistē, studiju materiālu pieejamību LKA e-studiju vidē, kā arī saziņu starp studējošajiem, docētājiem un LKA administratīvo personālu.

Klātienē atļauts organizēt praktiskās nodarbības:

  • LKA akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Mākslas” apakšprogramma “Dramatiskā teātra aktiera māksla” 3. kurss;
  • LKA akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Mākslas” apakšprogramma “Dramatiskā teātra aktiera māksla” 4. kurss;
  • LKA akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Mākslas” apakšprogramma “Dramatiskā teātra režijas māksla” 4. kurss;
  • LKA akadēmiskās bakalaura studiju programma "Laikmetīgā dejas māksla" 3. kurss;
  • LKA akadēmiskās bakalaura studiju programma “Audiovizuālā māksla” 1. un 2. kurss;
  • LKA akadēmiskās maģistra studiju programma “Audiovizuālā un skatuves māksla” 1. un 2. kurss.

No izvēles kursiem atļauts organizēt klātienē:

  • “Solo dziedāšana” (asoc.prof. R.Hansons, vieslekt. A.Orrava);
  • “Estētiskās pieredzes laboratorijas” (asoc.prof. R.Galkina, doc. A.Sproģe, vieslekt. A.Zariņa).

Rīkojums par epidemioloģiskās drošības pasākumiem saistībā ar epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos valstī (1,2 MB)

Rīkojuma grozījumi (281,3 KB)