ZIŅAS

Maģistra darbus aizstāv un izlaidumam gatatavojas pieci LKA “Starptautiskās mediju un kultūras menedžmenta” maģistrantūras studenti

10.09.2021

Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) maģistrantūras apakšprogrammas “Starptautiskais mediju un kultūras menedžments” studentu izvēlēto pētniecības tēmu loks ir ļoti plašs: Nelda Ošeniece-Bičkovska savā darbā izvērtē pasākumu digitālās formas ieviešanas perspektīvas kultūras nozarē;  ieviešanas riskus un iespējas Latvijas reģionālajās koncertzālēs Eiropas kontekstā. Agnese Čulka salīdzina paaudžu atšķirības izpratnē par jēdzienu "līderība" un iespējamās izmaiņas vadības kultūrā. Tās tiek atspoguļotas, ņemot vērā kvantitatīvu aptauju par kontekstuālām Latvijas paaudzēm raksturīgām gaidām. Krista Elsta analizē ilgtspēju un digitalizāciju uzņēmējdarbības kontekstā, kā modes industrijas pārmaiņu virzītājspēku, kā arī globālo modes tendenču ietekmi uz Latvijas uzņēmumiem. Vācu studente Anna Unger prezentē saistošu tēmu – “Regresīvā un progresīvā sieviešu pārstāvības dinamika digitālajā komunikācijā”, kas tiek skatīta Covid-19 pandēmijas kontekstā. Darbs jau iepriekš tika īpaši atzīmēts, un studente to prezentēja šī gada studējošo konferencē “ZinātMāksla”. Savukārt Georg Lehmann savā darbā pievērsies aktuālai mūsdienu tēmai – atbalsta finansējumam privātajiem muzejiem Vācijā Covid-19 pandēmijas laikā.

LKA maģistrantūras apakšprogrammas “Starptautiskais mediju un kultūras menedžments” Vācijas un Latvijas mācībspēku uzdevums ir bijis stimulēt kompleksas nozares zināšanu realizāciju praksē, izveidot iespējami labvēlīgus apstākļus mākslas radīšanai.

Izlaidums programmas absolventiem notiks 11. septembrī plkst. 13.00 25. auditorijā (Ludzas iela 24) un Zoom platformā.

Apakšprogrammas vadītājs, profesors Ivars Bērziņš sveic absolventus viesprofesora Pētera Bendiksena vārdiem: “Profesionālam kultūras darba vadītājam ir vienmēr jāapzinās, ka kultūras un mākslas substance ir primāra un ka kultūras menedžmenta gudrība ir kalpot labai lietai.”