ZIŅAS

Nacionālo kultūras padomi turpmāk vadīs Kultūras akadēmijas rektore Rūta Muktupāvela

03.10.2017

27. septembrī Kultūras ministrijā notika kārtējā Nacionālās kultūras padomes sēde. Viens no jautājumiem sēdes darba kārtībā bija arī padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Par Nacionālās kultūras padomes priekšsēdētāju ievēlēja Rūtu Muktupāvelu, Latvijas Kultūras akadēmijas rektori, Latvijas Rektoru padomes deleģēto pārstāvi. Nacionālās kultūras padomes priekšsēdētāja vietniece arī turpmāk būs Dace Bluķe, kura Nacionālajā kultūras padomē pārstāv Latvijas Radošo savienību padomi un Latvijas Mūzikas padomi.

Vasaras periodā notikušas izmaiņas arī Nacionālās kultūras padomes sastāvā: Latvijas Bibliotēku padomē ir ievēlēta jauna padomes priekšsēdētāja – Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore Dzidra Šmita; savukārt no Dziesmu un deju svētku padomes darbam NKP ir deleģēta Mārīte Puriņa, nevalstiskā sektora pārstāve.

Nacionālā kultūras padome ir Kultūras ministrijas sabiedriska konsultatīva institūcija kultūras nozaru un kultūrpolitikas jautājumos. Padomes darbība tika atjaunota 2014. gada sākumā, izveidojot jaunu darbības modeli, kas piešķīra Nacionālajai kultūras padomei lielāku lomu kultūrpolitikas veidošanā. Nacionālā kultūras padome darbojas kā sabiedriska sadarbības platforma, kuras mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un kultūras mantojuma nozaru attīstību Latvijā sabiedrības interesēs, veidojot dialogu starp dažādu nozaru stratēģiju un politikas veidotājiem, īstenotājiem un sabiedrību. Kopš 2014. gada rudens Nacionālās kultūras padomes uzdevumu lokā ir arī Izcilības balvas kultūrā pretendentu pieteikumu izvērtēšana un priekšlikumu sniegšana kultūras ministram par balvas kandidātiem.

Informācija pārpublicēta no: https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/nacionalo-kulturas-padomi-turpmak-vadis-ruta-muktupavela-1117