ZIŅAS

Noslēgusies Latvijas Kultūras akadēmijas studējošo radošā rezidence Stāmerienas pilī

23.05.2022

2022. gada 20. un 21. maijā sadarbībā ar Gulbenes novadu un Stāmerienas pili norisinājās Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) studējošo radošā rezidence “Stāmerienas pils attīstībai”. Divas dienas 60 LKA studējošie kopā ar mentoriem – LKA pasniedzējiem – radošās un pētnieciskās aktivitātēs izstrādāja astoņu projektu ieceres, kas būtu īstenojamas, plānojot Stāmerienas pils kā nozīmīgas Latvijas un Eiropas kultūrtelpas attīstību, pozicionējot pili kā unikālu tūrisma objektu, kā arī pievēršoties ar pili saistītā kultūras mantojuma izpētei un tā komunikācijas iespējām.

LKA prorektore zinātniskajā darbā Anda Laķe par radošās rezidences norisi: “Katram pētniekam ir vēlme, lai viņa pētījumi kādam būtu noderīgi. To par visiem 100% izdevās sajust Latvijas Kultūras akadēmijas studējošajiem un docētājiem, kad konferences “ZinātMāksla” studentu un docētāju komanda pavadīja Stāmerienas pilī, kur pētnieciski-radošās darbnīcās attīstīja priekšlikumus Stāmerienas pils interjera attīstībai, mantojuma komunikācijai un ekspozīciju izveidei, auditorijas piesaistei un pils mārketinga attīstībai, kā arī oriģināliem mākslas un kultūras notikumiem, kas savu vietu atrastu tieši Stāmerienas pilī.”

Radošās rezidences laikā LKA studenti un mentori arī tikās ar Stāmerienas un Gulbenes novada iedzīvotājiem, lai dokumentētu atmiņas un fiksētu stāstus, kas būtu noderīgi uzdevumu izpildei. Komandu darbu noslēguma prezentācijā vērtēja pārstāvji no  Gulbenes novada pašvaldības, lemjot, kurai no grupām piešķirt 1000 EUR naudas balvu projekta tālākai attīstībai. Balvu ieguva studentu grupa – Elīna Zvejniece (Starpkultūru sakari Latvija – Itālija, 1. kurss), Ance Straujā un Barbara Rabčevska (Starpkultūru sakari Latvija – Francija, 2. kurss) – Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedras pasniedzēju Signes Bahšteinas un Luīzes Frančeskas Dakšas vadībā, kas iepazinās ar itāļu rakstnieka Džuzepes Tomazi di Lampedūzas un vācbaltiešu psihoanalītiķes Aleksandras Alises fon Volfas epistulāru, tulkojot tekstus no itāļu, vācu un franču valodām.

Paldies par lielisko sadarbību Stāmerienas pils darbiniecēm – Anitai Birzniecei un Edītei Siļķēnai, Gulbenes novada pašvaldībai un visiem LKA kolēģiem un studējošajiem par iedvesmojošo kopābūšanu un produktīvo darbu! Paldies Elmāram Seņkovam, Zanei Grigorovičai, Agnesei Hermanei, Elīnai Vikmanei, Luīzei Frančeskai Dakšai, Signei Bahšteinai, Raimondam Briedim, Evartam Melnalksnim, kuri uzņēmās studentu komandu organizēšanu un mentora darbu!