ZIŅAS

Pagarināta rakstu iesniegšana krājumiem Kultūras Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi un Culture Crossroads

28.01.2021

Līdz 26. februārim pagarināta rakstu iesniegšana Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājumiem Kultūras Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi un Culture Crossroads.

Šī brīža plānotais krājumu izdošanas grafiks pēc rakstu iesūtīšanas gala termiņa:

 • līdz marta beigām autori saņems ziņu no redkolēģijas par raksta akceptēšanu atbilstošajam krājumam;
 • līdz aprīļa beigām recenzenti izskatīts rakstus un recenzijas tiks nosūtītas autoriem;
 • līdz jūnija vidum autoriem savos rakstos jāiestrādā recenzenta norādītie labojumi;
 • līdz augusta vidum rakstus izskata literārais redaktors un korektors;
 • līdz septembra sākumam autoriem jāapstiprina raksta gala redakcija un makets;
 • līdz oktobra sākumam notiek krājumu drukāšana un publicēšana;
 • krājumu atklāšana zinātniskās konferences “Kultūras Krustpunkti XV” laikā.

Norādām, ka minētajā grafikā var notikt izmaiņas dažādu iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, par kuriem autori tiks informēti.

Aicinām rakstus iesniegt, sūtot uz e-pastu culturecrossroads@lka.edu.lv ar norādi “Raksts Kultūras Krustpunktiem” (izdevumam latviešu valodā) vai “Raksts Culture Crossroads” (izdevumam angļu valodā).

"Culture Crossroads" ir starptautisks zinātnisko rakstu krājums elektroniskā formātā (pieejams www.culturecrossroads.lv ). Kopš 2020. gada iekļauts Erih Plus datubāzē. Līdz ar to publikācijas "Culture Crossroads" ir zinātniskais rezultāts, kas ļauj kvalificēties Latvijas Zinātnes padomes eksperta statusam, kā arī izpildīt dažādu zinātnisko projektu rezultatīvos rādītājus.

Tā kā rakstu krājums Culture Crossroads paredzēts starptautiskajai mērķauditorijai, tajā tiek iekļauti raksti angļu valodā. Pirms raksta iesniegšanas šim krājumam pārbaudiet, vai:

 • raksts ir saistošs starptautiskajai auditorijai;
 • raksts ir labā un saprotamā angļu valodā;
 • atbilst zinātniska raksta formātam un starptautiski citējamās datu bāzēs iekļauto izdevumu zinātniskajai kvalitātei.

"Kultūras Krustpunkti: kultūras un mākslas pētījumi" ir zinātnisko rakstu krājums, kas tiek izdots tikai drukātā formātā. Krājumā iekļauto rakstu tēmas ir saistošas vietējai pētnieku un praktiķu kopienai, un tā valoda ir latviešu. Pirms raksta iesniegšanas šim krājumam pārbaudiet, vai:

 • raksts ir saistošs lokālai auditorijai;
 • raksts ir gramatiski pareizā latviešu valodā un svešvārdi tajā lietoti atbilstoši vispārpieņemtajām latviešu valodas normām.

Rakstiem jābūt noformētiem atbilstoši norādījumiem (latviešu valodā pieejami šeit: http://www.culturecrossroads.lv/lv/vadlinijas-autoriem angļu valodā pieejami šeit: http://www.culturecrossroads.lv/lv/vadlinijas-autoriem?lang=en ).

Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazinieties ar galvenās redaktores asistenti Anci Kristālu: ance.kristala@lka.edu.lv