ZIŅAS

Par turpmāko studiju procesa organizēšanu Latvijas Kultūras akadēmijā

15.11.2021

No 15.novembra, saistībā ar Ludzas ielas telpu kapacitāti, to noslogojumu, kā arī nokļūšanas dēļ, studiju process līdz semestra beigām attālināti tiks organizēts šādās studiju programmās:

Bakalaura studiju programmās:

 • Kultūras un mākslas studijas;
 • Kultūras socioloģija un menedžments;
 • Drāmas teksta studijas;
 • Radošās industrijas (RTU nodrošinātie studiju kursi tiek īstenoti atbilstoši RTU apstiprinātai kārtībai);
 • Starpkultūru sakari (valodas specializācijas nodarbības no 15.novembra tiek organizētas klātienē “zaļajā režīmā”, saskaņā ar nodarbību grafikā veiktajām izmaiņām: https://bit.ly/3wGa32i

Maģistra studiju programmās:

 • Kultūras menedžments;
 • Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija;
 • Radošās industrijas un izaugsmes menedžments (RTU nodrošinātie studiju kursi tiek īstenoti atbilstoši RTU apstiprinātai kārtībai, atsevišķas nodarbības no 15. novembra tiek organizētas klātienē, saskaņā ar nodarbību grafikā veiktajām izmaiņām).

Doktora studiju programmās:

 • Akadēmiskā doktora studiju programma "Mākslas" (izņemot studiju kursu “Zinātniskais diskurss svešvalodā (angļu)”, kurš notiek klātienē “zaļajā režīmā”)
 • LKA, JVMA, LMA kopīgās profesionālās studiju programmas "Audiovizuālā māksla, teātris un laikmetīgā deja"

ERASMUS+” studējošajiem studijas 15.-17. novembrī notiek attālināti, par nodarbību norisi no 22.novembra informācija tiks precizēta.

 

Studijas klātienē “zaļajā režīmā” ar atsevišķu studiju kursu organizēšanu attālināti, saskaņā ar nodarbību grafikā veiktajām izmaiņām no 15. novembra, notiek bakalaura studiju programmās:

 • Dramatiskā teātra aktiera māksla;
 • Dramatiskā teātra režijas māksla;
 • Laikmetīgās dejas māksla;
 • Audiovizuālā māksla.

Maģistra studijas programmās:

 • Audiovizuālā un skatuves māksla.

Detalizētu informāciju par katras programmas studiju plānu skatīt rīkojumā Nr. 1.5/33. Visi lekciju grafiki ir mainīti, lūgums sekot līdzi izmaiņām Akadēmijas mājas lapā un LAIS lekciju grafikos. 

Atrodoties LKA telpās, studējošie, personāls un apmeklētāji ievēro visus ārējo normatīvo aktu un LKA iekšējo noteikumu prasības par mutes un deguna aizsargmasku lietošanu, distancēšanos un higiēnas prasībām.

Studentiem un akadēmiskajam personālam, kuriem studiju process tiks organizēts klātienē, tiks veikta atkārtota vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta pārbaude. 

Individuālās konsultācijas ar studentiem drīkst notikt klātienē. Studiju departaments un LKA bibliotēka no 15.novembra darbu atsāk klātienē. 

Ludzas ielas kafejnīca darbu atsāk no 22.novembra.