ZIŅAS

Publicēts jaunākais Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums “Culture Crossroads Vol. 19” angļu valodā

21.12.2021

Krājumā “Culture Crossroads Vol. 19” apkopots 21 raksts angļu valodā, aptverot starptautisku autoru loku, tajā skaitā pētniekus no Somijas, Lielbritānijas un Igaunijas. Vairākas krājuma publikācijas balstītas Latvijas Kultūras akadēmijas 2020.gadā rīkotā foruma “Modernisms kultūrā. Globālās un lokālās pārmantošanas stratēģijas un pieejas” nolasītajos referātos. Tās papildina raksti kultūras mantojuma studiju, teātra mākslas, lingvistikas, semiotikas un socioloģijas pētniecības laukos.

Krājums pieejams lasīšanai un lejupielādei šeit: http://www.culturecrossroads.lv/en/latest

“Culture Crossroads” ir starptautisks zinātnisko rakstu krājums elektroniskā formātā un paredzēts starptautiskajai mērķauditorijai. Krājums ir indeksēts Erih Plus, EBSCO, ULRICH’S un CEEOL datubāzēs.