ZIŅAS

Saeima dod zaļo gaismu profesionālā doktora grāda mākslās ieviešanai

01.02.2018

Saeima ceturtdien, 1. februārī galīgajā lasījumā atbalstīja Kultūras ministrijas (KM) sagatavotos grozījumus Augstskolu likumā, kas paredz ieviest profesionālo doktora grādu mākslās. Līdz ar šo lēmumu profesionālajā izglītībā būs pieejams arī trešais studiju līmenis – profesionālā doktora grāda ieguve. Studējošo uzņemšanu plānots sākt jau no 2019. / 2020. mācību gada.

Kultūras ministre Dace Melbārde: „Šobrīd pašmāju augstskolās iespējams iegūt vien zinātnisko doktora grādu mākslās. Ikviens, kurš vēlas iegūt profesionālo doktora grādu, diemžēl spiests doties uz ārzemēm - zaudējam daudzas talantīgas personības, kuras aizbrauc un savu karjeru veido jau ārpus Latvijas. Esmu gandarīta, ka beidzot tas ir atrisināts un sākot no aiznākamā mācību gada kultūras un mākslas augstskolās varēsim piedāvāt šīs studijas, paverot plašākas izglītības iespējas Latvijā ne vien talantīgākajiem pašmāju, bet arī ārzemju studentiem. Likuma grozījumi ļaus veidot jaunas sadarbības formas starp kultūras un mākslas augstskolām un arī pavērs iespēju pretendēt uz ES fondu finansējumu.”

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors Guntars Prānis: „Profesionālais doktora grāds mūzikā un mākslā tiek piešķirts daudzās pasaules valstīs, tostarp arī Lietuvā un Igaunijā. Beidzot arī Latvija varēs ieņemt līdzvērtīgu vietu starptautiskajā apritē. Lai gan jau vairākus gadus darbojamies Eiropas platformā mākslinieciskai pētniecībai mūzikā (European Platform for Artistic Research in Music, EPARM), tikai tagad varēsim kļūt par patiešām līdzvērtīgu spēlētāju. Šie likuma grozījumi ir būtiski Latvijai arī tāpēc, ka beidzot varēsim izpildīt Boloņas vienošanos par augstākās izglītības piedāvājumu 3 līmeņos. Līdz šim mūsu profesionālo maģistra programmu beidzējiem tas nebija iespējams tieši likumdošanas dēļ."

Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Kristaps Zariņš: "Profesionālais doktors mākslās pavērs jaunas mākslas un dizaina izglītības iespējas Latvijā. Tas ļaus nostiprināt Latvijas Mākslas akadēmijas konkurētspēju Eiropas augstākās izglītības telpā un radīs priekšnoteikumus vēl intensīvākai sadarbībai ar mūsu Latvijas un starptautiskajiem partneriem īstenojot trešo studiju ciklu mākslās un dizainā. Turklāt studijas profesionālā mākslas doktora programmā nodrošinās vēl daudz ciešāku sasaisti starp māksliniecisko praksi un pētniecību, sagatavojot mūsu audzēkņus dinamiskai nākotnes mākslas un dizaina videi.”

Latvijas Kultūras akadēmijas rektore Rūta Muktupāvela: „Profesionālo doktora studiju mākslās ieviešana Latvijas mākslas augstskolās bagātinās mūsu valsts izglītības telpu kopumā un sūtīs skaidru ziņu jaunajiem māksliniekiem par profesionālās izaugsmes izredzēm Latvijā, dodot iespēju iegūt doktora grādu par izcilu mākslinieciskās jaunrades produktu. Kultūras un mākslas augstskolu absolventiem, kas aktīvi piedalās starptautiskajā apritē, profesionālais doktora grāds kļūs par spēcīgu atbalsta instrumentu, nostiprinot savas pozīcijas kultūras un mākslas tirgū, jo tas apliecinās viņu kā visaugstākā līmeņa profesionāļu kompetenci un kapacitāti.”

Profesionālā doktora studijas veicinās Latvijas kultūras un mākslas augstskolās studējošo konkurētspēju arī starptautiskā vidē: Latvijas kultūras un mākslas augstskolas spēs vienlīdzīgi ar citām valstīm iesaistīties Eiropas augstskolu tīkla aktivitātēs, veidojot kopīgas profesionālās doktora studiju programmas.

Profesionālās doktorantūras studijas mākslās tiek plānotas, sadarbojoties augstskolām un iesaistot starptautiskos partnerus. Profesionālā doktora grāda mākslās studijas ietver mākslinieciskās jaunrades un pētniecības sinerģiju, kur grāda ieguves priekšnoteikums ir mākslinieciskās jaunrades produkts, savukārt zinātniskais grāds mākslās saistīts ar mākslas un kultūras fenomenu pētniecību.

KM grozījumus Augstskolu likumā sagatavojusi un virzījusi, lai izpildītu Kultūrpolitikas plānošanas pamatdokumenta „Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam „Radošā Latvija”” ietverto pasākumu - izvērtēt iespēju sagatavot priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, nodrošinot iespēju iegūt trīs līmeņu augstāko mākslas izglītību visās mākslu studiju jomās.


Ziņa pārpublicēta no: https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/saeima-dod-zalo-gaismu-profesionala-doktora-grada-makslas-ieviesanai-1669