ZIŅAS

Sākusies pieteikšanās dalībai jaunajā profesionālās pilnveides izglītības programmā “Darbs ar muzeja krājumu”

14.01.2021

Pateicamies par ārkārtīgi lielo atsaucību! Grupa ir pilnībā nokomplektēta. Ar katru kandidātu sazināsimies individuāli par mācību maksas apliecinājumu un līguma slēgšanu. Papildu uzņemšana tiks atvērta, ja grupā atbrīvosies vietas!

No 14. janvāra līdz 25. martam Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) aicina muzeju, kultūras mantojuma un atmiņu institūciju darbiniekus pieteikties profesionālās pilnveides izglītības programmai “Darbs ar muzeja krājumu” (160 stundas), kas teorētisko lekciju un praktisko nodarbību veidā aptvers muzeja krājuma veidošanas, uzskaites un klasifikācijas, saglabāšanas un izmantošanas aspektus. Mācību sākums 2021.gada septembrī.

Programmas mērķis ir sniegt zināšanas, prasmes un kompetences darbā ar muzeju krājumu kā pamatu kultūrvēsturiskā mantojuma veidošanai, saglabāšanai un popularizēšanai muzejos, kas kā viena no muzeja pamatfunkcijām nodrošina pilnvērtīgu muzeja funkcionēšanu un sociālās lomas īstenošanu sabiedrībā, kā arī veicināt interesi profesionāli pilnveidoties, sekot muzeju jomas aktualitātēm un jaunākajām tendencēm un sadarboties ar nozares speciālistiem. Nodarbības un lekcijas vada LKA pasniedzēji un muzeju nozares profesionāļi – praktiķi.

Programmas saturu veido šādas tematiskajās sekcijas:

  • Muzeja krājuma vispārīgie jautājumi: teorētiskas zināšanas, prasmes un iemaņas par muzeja krājuma veidošanas, klasificēšanas, dokumentēšanas, glabāšanas un saglabāšanas vēsturi, ētiku un organizēšanas principiem. Tās ietvaros studējošie apgūs praktiskas iemaņas krājuma darba organizēšanā un pārvaldības dokumentu izstrādē.
  • Muzeja krājuma veidošana: teorētiskas zināšanas par muzeja krājumu kā specifisku kultūras mantojuma apzināšanas un veidošanas formu, muzeja krājuma dinamisko raksturu un muzeja profesionālo atbildību kultūrvēsturiskā mantojuma radīšanā. Tās ietvaros tiks apgūtas praktiskas iemaņas muzejiska priekšmeta vērtības noteikšanā un muzeja krājuma darba politikas izstrādē.
  • Muzeja krājuma uzskaite un klasifikācija: teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas krājuma priekšmetu dokumentēšanā, atributēšanā, krājuma klasificēšanā un kolekciju veidošanā, uzglabāšanas organizēšanā un esības kontrolē, kā arī automatizētajā uzskaitē.
  • Muzeja krājuma saglabāšana: zināšanas un kompetences par muzeja priekšmetu saglabāšanas pamatprincipiem, risku pārvaldību, krātuves izveidi, priekšmetu konservāciju un restaurāciju, kā arī rīcību ar muzeju priekšmetiem tos eksponējot un transportējot.
  • Muzeja krājuma izmantošana: teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas muzeja krājuma priekšmetu efektīvā izmantošanā muzejos un ārpus tiem, muzeja krājuma kā kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļas popularizēšanā, sekmējot zināšanu sabiedrības attīstību.

Lai pieteiktos dalībai programmā, aicinām līdz 25. martam aizpildīt elektronisko pieteikšanās formu: https://ej.uz/darbsarkrajumu. Aicinām pieteikties savlaicīgi, jo vietu skaits grupā ir ierobežots (20 dalībnieki)!

Absolvējot programmu, dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību (160 stundas). Programmas norises laiks: 2021.gada 6.septembris – 27.decembris. Nodarbības notiks pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 17.00. Programmas dalības maksa: EUR 340.

(Plašāka informācija par programmu)

 

 


Papildu informācija:
Elīna Vikmane, elina.vikmane@lka.edu.lv