ZIŅAS

Tālākizglītības kursā attīstītas jaunas idejas līdzdalības un kopienu mākslas norisēm Latvijas reģionos

24.03.2023

Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA) ir sekmīgi noslēdzies tālākizglītības kurss “Līdzdalības un kopienu mākslas projektu vadība” teātra un kino režisores Kristas Burānes vadībā, ko ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu bez maksas varēja apgūt 20 dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem.

Kurss tika veidots kā teorētisks un praktisks palīgs dažādu kultūras jomu profesionāļiem, pašvaldību kultūras darba organizatoriem, nevalstisko kultūras organizāciju biedriem un dalībniekiem, māksliniekiem, producentiem, kuri vēlējās veidot līdzdalības un kopienu mākslas projektus kādā no mākslu žanriem.

Kopienu mākslas aktivitātes ir balstītas profesionālo mākslinieku dialogā ar vietējo sabiedrību, iesaistot auditorijas, kas citkārt varētu nepiedalīties mākslas aktivitātēs. Lai šāda veida projektus varētu īstenot, panākot jaunu auditoriju iesaisti mākslas procesos, ir nepieciešamas specifiskas zināšanas, kas tika apgūtas šajā kursā.

Kursa vadītāja Krista Burāne uzsver, ka kursa mērķis bija ne tikai radīt iespēju interesentiem apgūt kopienās balstītu līdzdalības mākslas darbu veidošanas principus, bet arī nodrošināt vietu un laiku, kur satikties cilvēkiem no visas Latvijas, lai iegūtu domubiedrus un iespējamos sadarbības partnerus. Kursa laikā dalībniekiem bija iespēja izstrādāt savu mākslas projektu idejas, iepazīstināt ar tām kursa biedrus un citus profesionāļus. Uz ideju tirgu kursa noslēgumā ieradās arī LKA studējošie jaunie dramaturgi, Latvijas Jaunā teātra institūta pārstāvji un citi producenti. Vairākas no kursa dalībnieku idejām šo nodarbību laikā atrada ieinteresētus profesionāļus, kuri ir gatavi sadarboties ar kursa dalībniekiem viņu ideju īstenošanā.

Krista Burāne atzinīgi vērtē kursa dalībnieku atdevi un iesaistīšanos, dalībnieku izveidotās dažādās un aktuālās idejas un to, cik daudzveidīgas kopienas un to vajadzības tika iekļautas projektu iecerēs. Pēc režisores domām noteikti būtu vērts kursu izvērst, lai dotu iespēju praktiski apgūt dažādākas metodes darbam ar “ikdienas ekspertiem”, kopīgi strādājot pie profesionāla līdzdalības un kopienās balstīta mākslas darba radīšanas. Laikmetīgiem, kopienās balstītiem mākslas darbiem, ir nozīmīga loma saliedētas un iekļaujošas sabiedrības veidošanā, un pec kursa beigšanas dalībnieki jutīsies drošāk, aizstāvot un īstenojot idejas, kurās dažādu kopienu cilvēki ir gatavi domāt par sev svarīgām lietām laikmetīgas mākslas valodā.

Kursu organizēja LKA Tālākizglītības centrs, kas piedāvā profesionālās pilnveides iespējas kultūras un radošo industriju nozarē strādājošiem profesionāļiem un humanitāro zinātņu interesentiem. Ar LKA Tālākizglītības centra kursu piedāvājumu iespējams iepazīties https://lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/talakizglitiba/