Domnīcas Creative Museum vieslektores Inetas Zelčas Sīmansones nodarbības Muzeju un izstāžu ražošanā

Piektdiena, 4. decembris, 2015


04.12.2015 10:00

Informācija par pasākumu

Sadarbībā ar domnīcu Creative Museum  Kultūras akadēmijas maģistra studiju apakšprogrammas Muzeju un kultūras mantojumastudijas studējošajiem, kā arī muzeju nozares interesentiem (pieteikšanās noslēdzās 3. oktobrī), tiek organizētas vieslekcijas kursā Muzeju un izstāžu ražošana.

Lekciju kursā tiks analizēti muzeja radošie un tehniskie ražošanas procesi no koncepcijas līdz realizācijai.

Fokusējoties uz muzeju un radošo industriju potenciālajām sinerģijām, domnīca Creative Museum ar šo studiju kursa pieteikumu vēlas turpināt iesākto darbu, veidojot kopīgu platformu pieredzes apmaiņai un jaunu sadarbības projektu īstenošanai starp aktīviem muzeju profesionāļiem un radošo industriju pārstāvjiem, kuri jau specializējas vai plāno paplašināt darbību izstāžu un ar muzeju resursiem saistītu produktu ražošanas laukā.

Kursa saturu izstrādājusi domnīcas Creative Museum vadītāja Ineta Zelča Sīmansone, sadarbībā ar praktizējošiem radošo industriju pārstāvjiem – dizaineriem, arhitektiem, scenogrāfiem, multimediju ekspertiem, programmētājiem, filmu studiju profesionāļiem u.c.

 

Nodarbības notiek 2015. gada 4. un 11. decembrī Žaņa Lipkes memoriālā.

PROGRAMMA