Ēnu diena Latvijas Kultūras akadēmijā

Trešdiena, 13. februāris, 2019


13.02.2019 09:00

Informācija par pasākumu

2019. gada 13. februārī visā Latvijā norisināsies ikgadējā karjeras izglītības akcija “Ēnu diena”. Jau piekto gadu šajā akcijā piedalīsies arī Latvijas Kultūras akadēmija (LKA), aicinot skolēnus iepazīties ar profesiju daudzveidību un specifiku, kāda sastopama LKA akadēmiskajā vidē.

Dalība Ēnu dienā LKA nav tikai iespēja uz pāris stundām ielūkoties akadēmiskā personāla darba ikdienā, no malas vērojot lekciju norisi vai radoša darba tapšanu. Tā ir iespēja iekļauties procesā un, nepastarpināti, kontaktējoties ar personībām, kas sevi jau pierādījušas Latvijas un starptautiskā kultūras vidē tādās jomās kā kino, māksla un teātris, iegūt praktisku pieredzi, kas pēc vidusskolas beigšanas varētu būt noderīga, izvēloties turpmākās izglītības iespējas.

Latvijas "Ēnu dienu" organizē biznesa izglītības biedrība "Junior Achievement – Young Enterprise Latvija". Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

http://enudiena.lv/