Iestājpārbaudījumi

Ceturtdiena, 12. jūlijs, 2018


12.07.2018 10:00

Informācija par pasākumu

 

Bakalaura studijas

4.–6. jūlijs // Laikmetīgās dejas māksla

10. jūlijs // Kultūras un mākslu studijas

11. jūlijs // Starpkultūru sakari

12. jūlijs // Drāmas un teksta studijas

10.–13. jūlijs // Dramatiskā teātra aktiera māksla

Maģistra studijas

10.–12. jūlijs // Kultūras menedžments un radošās industrijas, Kultūras un starpkultūru studijas

27.–30. augusts // Audiovizuālā un skatuves māksla (programma iesniegta licencēšanai)

Doktora studijas

30. augusts