Iesvētības

Piektdiena, 11. oktobris, 2019


11.10.2019 19:00

Informācija par pasākumu

Senie grieķi uzskatīja, ka dzīvot iespējams tikai sakārtotā pasaulē. Bet, tā kā pirms pasaules izveides pastāvēja haoss, tad tiem nācās atzīt, ka pasaules tomēr ir mainīga un nejaušību pilna. 🌬🌏

PIRMO KURSU STUDENT 🤓, arī Tava pasaule pēdējā mēneša laikā ir piedzīvojusi pārmaiņas.

Lai Tu kļūtu par daļu no mūsu kultūras pasaules kārtības un tiktu iecelts īstenā studenta kārtā, 11. oktobrī Tev būs jāļaujas iniciācijai. 🌱✨

Pie Panteona vārtiem Tevi gadīsim plkst. 19:00 TĒRPTU pilnīgi MELNĀ. 🏛◼

Nekavē un neliec tā iemītniekiem pār sevi dusmas raidīt. Atver savu sirdi un prātu un iemanto to labvēlību, lai jau vakara noslēgumā Tu nonāktu sengrieķu dzīru un svētlaimības vietā. 🍷🍇