Izlaidums

Ceturtdiena, 22. jūnijs, 2017


22.06.2017 13:00

Informācija par pasākumu

2017. gada 22. jūnijs

plkst. 13:00 (absolventu pulcēšanās plkst.12.15)


bKSM Kultūras socioloģija un menedžments

bTA Dramatiskā teātra aktiera māksla

bTR Dramatiskā teātra režijas māksla

bAVS Audiovizuālās un skatuves mākslas teorija

mTM Teātra māksla

mAVM Audiovizuālā māksla

 

plkst. 16:00 (absolventu pulcēšanās plkst.15.15)


bSV/N Starptautiskie kultūras sakari (Latvija un Vācija/Nīderlande)

bSP Starptautiskie kultūras sakari (Latvija un Polija)

bSS Starptautiskie kultūras sakari (Latvija un Ziemeļvalstis)

bSI Starptautiskie kultūras sakari (Latvija un Itālija)

bSA Starptautiskie kultūras sakari (Latvija un Francija)

bKT Kultūras teorija un menedžments

mKMRI Kultūras menedžments un radošās industrijas

mKSS Kultūras un starpkultūru studijas

mKT Kultūras teorija