Izlaidums

Ceturtdiena, 21. jūnijs, 2018


21.06.2018 12:00

Informācija par pasākumu

2018. gada 21. jūnijs

plkst. 13:00 (absolventu pulcēšanās plkst.12.15)

 

Bakalaura studijas:

Audiovizuālās un skatuves mākslas producēšana

Audiovizuālās un skatuves mākslas teorija

Filmu režija

Drāmas un teksta studijas

Laikmetīgās dejas māksla

Maģistra studijas:

Audiovizuālā māksla: filmu režija un producēšana

Teātra māksla

 

plkst. 16:00 (absolventu pulcēšanās plkst.15.15)

Bakalaura studijas:

Starpkultūru sakari (Latvija-Francija/Beļģija)

Starpkultūru sakari (Latvija-Francija)

Starpkultūru sakari (Latvija-Vācija)

Starpkultūru sakari (Latvija-Nīderlande/Vācija)

Starpkultūru sakari (Latvija-Dānija)

Kultūras teorija un menedžments

Kultūras socioloģija un menedžments

Maģistra studijas:

Kultūras menedžments un radošās industrijas

Kultūras un starpkultūru studijas

Muzeju un kultūras mantojuma studijas