Kultūras kanona konkurss vidusskolēniem – 1.kārta / Zemgale

Ceturtdiena, 25. novembris, 2021


25.11.2021 23:59

Informācija par pasākumu

25. novembrī notiks kultūras kanona konkursa “Kultūras kanona desmitgade. Ainavas paplašināšana: daba, kultūra un es” 1.kārta Zemgales reģionā. Konkursa mērķis ir padziļināt jauniešu zināšanas par Latvijas kultūras kanonu, sekmēt pētniecisku, radošu un praktisku iesaisti Latvijas kultūras kanona vērtību aktualizēšanā, īpašu uzmanību pievēršot Kultūras kanona ainavu sadaļā iekļautajām vērtībām un to daudzveidīgajām saiknēm ar citām kultūras kanona vērtībām, attīstīt prasmes savā dzīvesvietā identificēt kultūras un dabas vērtības ar izteiktu konkrētās vietas identitātes veidošanas un kultūras tūrisma sekmēšanas potenciālu.

Pirmajā kārtā trīs skolēnu komanda skolotāja vadībā izpēta Kultūras kanona mājaslapu https://kulturaskanons.lv un Kultūras kanonā iekļautās  kultūras vērtības, tai skaitā ainavu sadaļas vērtības. Veic sava pagasta / pilsētas / novada dabas un kultūrvides izpēti ar mērķi atklāt vērtības, kuras vai nu 1) ir iekļautas Latvijas kultūras kanonā, vai 2) tām ir kāda simboliska saikne ar kultūras kanona vērtībām, vai 3) tām ir īpaša nozīme konkrētās vietas iedzīvotāju ikdienas praksēs un kultūras dzīvē (bet tās nav iekļautas Latvijas kultūras kanonā).

Tāpat komanda izpēta esošo tūrisma maršrutu piedāvājumu pētītajā teritorijā un vērtē to nozīmi tūristu attieksmes veidošanā pret konkrētās vietas dabas un kultūras mantojumu. Izstrādā jaunu, oriģinālu tūrisma maršrutu (maršruta ilgums 70–90 minūtes), kur iekļautas apzinātās kultūras un dabas vērtības, identificētās dabas un kultūrainavas. Maršrutā atklāj kultūras un dabas mantojuma unikalitāti, īpašo simbolisko nozīmi, tā aizsardzības pieejas un tūrista emocionālās pieredzes bagātināšanas potenciālu. Konkursa pirmajā kārtā skolu komandas rada inovatīvu, jaunajās tehnoloģijās balstītu tūrisma maršruta piedāvājuma formātu un testē to sadarbībā ar tūrisma nozares pārstāvjiem, kultūras un dabas mantojuma ekspertiem, saviem skolas biedriem, kā arī potenciālo maršruta mērķauditoriju.

Katrā reģionā tiks izvēlētas divas līdz trīs labākās komandas, kas piedalīsies konkursa otrajā un trešajā kārtā.

Lasīt vairāk par konkursu: https://lka.edu.lv/lv/aktuali/jaunumi/kulturas-kanona-konkursa-paplasinam-ainavu-dabas-kulturas-un-katrs-savu-sakusies-pieteiksanas-desmitajam-kulturas-kanona-konkursam/