Līgumu slēgšana bakalauriem

Piektdiena, 13. jūlijs, 2018


13.07.2018 11:00

Informācija par pasākumu

Līgumu slēgšana bakalaura studiju programmās

Reflektanti tiek aicināti personiski ierasties 13. jūlijā (piektdien) Latvijas Kultūras akadēmijā, Ludzas ielā 24, zālē, kad notiks līgumu slēgšana par studijām Kultūras akadēmijā (budžeta un maksas grupās).


Laiks

Apakšprogramma

11:00

Radošās industrijas

13:00

Kultūras un mākslu studijas un Drāmas un teksta studijas.

15:00

Starpkultūru sakari (Latvija–Francija/Kanāda un Latvija–Vācija)

Lūdzam ievērot noteiktos laikus!


No iepriekšējo gadu pieredzes zināms, ka sakarā ar iespēju pieteikties studijām vairākās augstskolās un arī Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) trīs studiju virzienos reflektanta vieta sarakstā var būtiski mainīties, t.i., iespējas pretendēt uz budžeta vai maksas studijām var būt arī tiem reflektantiem, kuri sarakstā atrodas tālāk.

 Piemēram, ja konkrētajā apakšprogrammā paredzētas 10 budžeta un 20 maksas vietas, nevar izslēgt iespēju, ka budžeta vieta tiek piedāvāta reflektantam, kam pēc konkursa rezultātiem sarakstā ir 19. numurs, bet maksas vieta – 52. numurs.

Tādēļ visus tos reflektantus, kuri ir pieteikušies uz vairākām LKA studiju programmām/ apakšprogrammām/ specializācijām, par savu izvēli savlaicīgi paziņot (izmantojot e-pastus info@lka.edu.lvun goldmanis@lka.edu.lv vai izņēmuma gadījumā pa telefonu 67114807) par savu izvēli. Tāpat lūdzam savlaicīgi informēt, ja esiet izlēmuši studēt citā augstskolā vai LKA variet studēt tikai budžeta grupā.

Tiem, kuri norādītajā laikā nevar ierasties uz dokumentu noformēšanu, obligāti rakstiski jāinformē Uzņemšanas komisija(rakstiski – LKA Studiju departamentā vai Komunikāciju daļā, kā arī e-pastā info@lka.edu.lv un goldmanis@lka.edu.lv vai izņēmuma gadījumā pa telefonu 67114807) par savu lēmumu studēt budžeta vai maksas grupā un laiku, kad tiks parakstīts līgums. Reflektantiem, kuri to nebūs izdarījuši un neieradīsies uz līgumu slēgšanu, vietas rezervētas netiks un konkursa rezultātu secībā tiks piedāvātas citiem reflektantiem.

Maksas studentiem līdz 15. augustam ar pārskaitījumu jānokārto 50% maksas par studijām rudens semestrī. Reizē ar līguma studenti varēs iepazīties arī ar valsts galvotā studiju un/vai studējošā kredīta noformēšanas nosacījumiem, bet kredīta līgums būs jāformē SEB bankā septembrī.

Jaunuzņemtie studenti tiks informēti arī par iespējām noformēt SEB bankā studiju un/vai studējošā kredītu ar valsts galvojumu; pretendentiem augusta beigās un septembra sākumā vispirms jāraksta kredīta pieteikums LKA, pēc tam kopā ar galvotāju septembrī jāformē līgums SEB bankā.