LKA Satversmes apstiprināšanas gadadiena

Piektdiena, 18. maijs, 2018


18.05.2018 12:00

Informācija par pasākumu

LKA Satversmes apstiprināšanas gadadiena - brīvdiena!

Latvijas Kultūras akadēmijas pirmo Satversmi pieņēmusi Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes sapulce 1992. gada 18. maijā un apstiprinājusi Latvijas Republikas Augstākā Padome 1992. gada 18. jūnijā.