Studējošo konference "ZinātMāksla"

Ceturtdiena, 19. maijs, 2022


19.05.2022 10:00

Informācija par pasākumu

19. maijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 Ludzas ielas 24 zālē norisināsies LKA starpdisciplinārā studējošo konference “ZinātMāksla”, aicinot uz diskusijām, sarunām un referātiem par LKA bakalaura un maģistra līmeņa studentu uzmanības centrā nonākušajām pētnieciskajām tēmām, kas arī novērtētas kā labākās pētnieciskās ieceres noslēguma darbos un saņēmušas snieguma stipendijas darbu izstrādei. Izskanēs referātu prezentācijas tāds tematiskajos blokos kā Audiovizuālā un skatuves māksla, Kultūras mantojums un kultūrpolitika, Kultūras mārketings un menedžments. Konferences ietvaros tiks prezentēts studentu pilotprojekts Valsts pētījumu programmas projekta “Kultūras kapitāls kā resurss Latvijas ilgtspējīgai attīstībai” ietvaros studiju kursā “Kritikas seminārs” (vada prof. Līga Ulberte) – “Kritikas valoda: vārdnīcas mēģinājums”.  Konferences norisei būs iespēja sekot līdzi arī tiešsaistē, LKA Facebook lapā un Youtube kanālā.

Savukārt 20. un 21. maijā studenti kopā ar LKA pasniedzējiem dosies radošajā rezidencē uz Stāmerienas pili, lai radošās un pētnieciskās aktivitātēs izstrādātu  projektu ieceres, kas būtu īstenojamas, plānojot Stāmerienas pils kā nozīmīgas Gulbenes novada kultūrtelpas attīstību, pozicionējot pili kā unikālu tūrisma objektu, kā arī pievēršoties ar pili saistītā kultūras mantojuma izpētei un tā komunikācijas iespējām.

Konference “ZinātMāksla” ir atvērta dažādībai, pretrunīgiem, negaidītiem secinājumiem, paradoksālām atziņām, pie kurām nonākam savas zinātniskās un mākslinieciskās darbības rezultātā. Galvenais, lai referāts, deja, skaņdarbs, filma vai attēls uzrunātu, rosinātu radošo un pētniecisko iztēli un, protams, aicinātu diskutēt.

Konferenci organizē Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs, radošā rezidence notiek sadarbībā ar Stāmerienas pili un Gulbenes novada pašvaldību.

 

Konference notiek LKA Zinātnes mēneša ietvaros, kura laikā tiek piedāvāta plaša un daudzveidīga notikumu programma, kas prezentē studentu pētnieciskās aktivitātes studiju procesa ietvaros, LKA pētījumu projektu rezultātus un jaunās pētnieciskās ieceres, aicinot kultūras un mākslas procesos ieinteresētos visdažādākajos veidos iepazīt LKA īstenotā pētniecības procesa starpdisciplinaritāti un daudzpusību. LKA var lepoties ar ļoti augstu studentu iesaistes līmeni zinātnes procesos un aktivitātēs, tāpēc liela daļa no plānotajiem notikumiem atklās tieši bakalaura, maģistra un arī doktora studentu pētniecības rezultātus. Notikumi norisināsies gan klātienē, gan tiešsaistē (facebook.com/LKAkademija) un būs pieejami interesentiem bez maksas.

Zinātnes mēneša notikumi