Tikšanās ar Sāvienas ekspedīcijas dalībniekiem

Ceturtdiena, 24. novembris, 2016


24.11.2016 15:00

Informācija par pasākumu

2016. gada 24. novembrī plkst. 15.00 Ļaudonā, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā notiks Sāvienas ekspedīcijas atskaites pasākums.

Šovasar, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda un Vidzemes plānošanas reģiona atbalstam, Sāvienas ezera krastos notika ekspedīcija, kuru rīkoja Latvijas Kultūras akadēmija arheologa, profesora Jura Urtāna vadībā.

Sadarbībā ar Zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma asociāciju Sāvienas ezerā tika veikti pētījumi, pirmoreiz Latvijā izmantojot zemūdens sūkni – ežektoru. Ekspedīcijas dalībnieki izzināja arī Sāvienas apkārtnes ainavas un Sāvienas muižas vēstures liecības. Tika pētīti apkārtnes vietvārdi un pierakstītas atmiņas un stāsti gan par Sāvienas ezeru, gan arī dažādiem notikumiem šai pusē senākos laikos. Ekspedīcijas laikā tika satikti 38 vietējie iedzīvotāji, kuru atsaucību ekspedīcijas dalībnieki joprojām mīļuprāt atceras.

Pasākuma laikā ikviens atkal varēs satikties ar ekspedīcijas dalībniekiem un noklausīties vairākus priekšlasījumus par šovasar uzzināto un atklāto Sāvienā. Arheologs Juris Urtāns stāstīs par atradumiem Sāvienas ezerā. Laimnesis Markūns un Ainars Rancāns no Zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma asociācijas dalīsies pieredzē par to, kā tehniski notika pētījumi zem ūdens. Par Sāvienas apkārtnes vietvārdiem stāstīs ģeogrāfe Zane Cekula un valodnieces Sanda Rapa un Renāte Siliņa-Piņķe. Savukārt Māra Urtāne atklās ainavu arhitekta vērojumus par vērtībām un izmaiņām Sāvienas pagasta ainavā, bet mākslas vēsturniece Zane Grigoroviča pastāstīs par mākslas stilu atskaņām Sāvienas muižas arhitektūrā. Latvijas Kultūras akadēmijas pasniedzēja Iveta Tāle raksturos ekspedīcijas laikā pierakstītās tradicionālās mūzikas liecības.

 

Programma: 

Par to, kas tika atklāts un uzzināts pētījumos Sāvienas ezerā un tā apkārtnē 2016. gada vasarā, stāstīs:

  • arheologs Juris Urtāns (Latvijas Kultūras akadēmija). Jaunākie atradumi Sāvienas ezerā
  • nirēji Laimnesis Markūns un Ainars Rancāns (Zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma asociācija). Zemūdens pētījumi Sāvienas ezerā
  • valodniece Sanda Rapa (Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts). Sāvēniešu vietvārdi
  • valodniece Renāte Siliņa-Piņķe (Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts). Senākie mājvārdi Sāvienā
  • ģeogrāfe Zane Cekula (Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra). Sāvienas apkārtnes vietvārdi: kartes sagatavošana
  • ainavu arhitekte Māra Urtāne (Latvijas Lauksaimniecības universitāte). Sāvienas pagasta kultūrainavas slāņi un identitāte
  • mākslas vēsturniece Zane Grigoroviča (Latvijas Kultūras akadēmija). Lielo stilu atskaņas Sāvienas muižas kompleksā
  • folkloriste Iveta Tāle (Latvijas Kultūras akadēmija). Ekspedīcijā pierakstītā tradicionālā mūzika

Laipni aicināts ikviens!

 

2016. gada vasarā tika īstenots Vidzemes kultūras programmas projekts “Sāvienas ezera kultūrvēsturiskais mantojums”, kuru atbalstīja Vidzemes plānošanas reģions un Valsts kultūrkapitāla fonds

 

Foto: Sāvienas ezers no putna lidojuma. M. Kalniņa drona foto, 2016