Valdas Čakšas promocijas darba aizstāvēšana

Piektdiena, 9. februāris, 2018


09.02.2018 16:00

Informācija par pasākumu

2018. gada 9. februārī plkst. 16.00 Latvijas Kultūras akadēmijā Ludzas ielā 24, Rīgā, notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes atklātā sēde, kurā VALDA ČAKŠA aizstāvēs promocijas darbu (monogrāfiju) „Tautas konservatorijas Latgales kultūrvidē (1923 – 1941) ” mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. art. Janīna Kursīte-Pakule, Dr. hist. Irēna Saleniece, Dr. art. Jānis Kudiņš.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā Ludzas ielā 24, Rīgā, ar promocijas darba kopsavilkumu – LKA mājaslapā.

Promocijas darba kopsavilkums (961,5 KB)