Valdas Čakšas promocijas darba aizstāvēšana

Ceturtdiena, 7. decembris, 2017


07.12.2017 16:00

Informācija par pasākumu

2017. gada 7. decembrī plkst. 16.00 Latvijas Kultūras akadēmijā Ludzas ielā 24, Rīgā, notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes atklātā sēde, kurā VALDA ČAKŠA aizstāvēs promocijas darbu (monogrāfiju) „Tautas konservatorijas Latgales kultūrvidē (1923 – 1941) ” mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. art. Janīna Kursīte-Pakule, Dr. hist. Irēna Saleniece, Dr. art. Jānis Kudiņš.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā Ludzas ielā 24, Rīgā, ar promocijas darba kopsavilkumu šeit.