Zeltītes Barševskas promocijas darba aizstāvēšana

Ceturtdiena, 29. jūnijs, 2017


29.06.2017 14:00

Informācija par pasākumu

2017. gada 29. jūnijā plkst. 14.00 Latvijas Kultūras akadēmijā Ludzas ielā 24, Rīgā, notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes atklātā sēde, kurā ZELTĪTE BARŠEVSKA aizstāvēs promocijas darbu „Etnicitātes reprezentācijas tradicionālajā mākslā. Latgaliešu un Latgales vecticībnieku 20. gs. rotāto dvieļu piemērs” mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai. Promocijas darba vadītāja Dr.art. Rūta Muktupāvela. Recenzenti: Dr. hist., Dr. habil. art. Juris Tālivaldis Urtāns, Dr. habil.art. Janīna Kursīte-Pakule, Dr. art. Baiba Vanaga.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā Ludzas ielā 24, Rīgā un lka mājaslapā (skatīt šeit!).