Kultūras un mākslu institūts

Jānis Meinerts

Pētnieks

Jānis Meinerts ir arheologs, ieguvis maģistra grādu vēsturē Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē (2021.), izstrādājot pētījumu par Āraišu un Bricu ezermītņu apkārtņu telpisko struktūru vidējā un vēlajā dzelzs laikmetā. Kopš 2020. gada Jānis darbojas LKA Kultūras un mākslu institūta īstenotajos nacionālā mēroga projektos saistībā ar jaunatklāto pilskalnu aprobēšanu zinātniskajā vidē, to vietas un nozīmes skaidrošanu mūsdienu sabiedrībā un senajā arheoloģiskajā ainavā.


Jāņa zinātniskās intereses ir saistītas ar arheoloģiskajām senvietām, to lomu senajā apdzīvotības struktūrā un simbolisko nozīmi gan senajos, gan mūsdienu priekšstatos. Viens no Jāņa darbības virzieniem ir moderno tehnoloģiju izmantojums arheoloģiskā materiāla interpretācijā un prezentācijā – ģeotelpisko informācijas sitēmu izmantojums, reljefa 3D modelēšana no LIDAR datiem. Strādājot Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē, līdztekus citiem pienākumiem Jānis jau vairākus gadus aktīvi nodarbojas ar Latvijā maz pētītā zemūdens arheoloģiskā mantojuma jomas attīstību.

 

Pētījumu projekti 2020.-2022.

Pētījuma veids

Pētījuma nosaukums, nr.

Projekta īstenošanas laiks

Finansētājs

Loma projektā

FLPP

Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.-2021.gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība

(Nr. Izp2020/-0078)

01.12.2020.– 31.12.2021.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītājs

VPP

Identitāšu ainavas: vēsture, kultūra un vide

(Nr. VPP-LETONIKA-2021/1-0008)

20.12.2021.–19.12.2024.

Latvijas Zinātnes padome

Izpildītājs

 

Citas ar pētniecību saistītas aktivitātes

Jānis Meinerts ir aktīvs Latvijas Arheologu biedrības biedrs. Regulāri uzstājas dažādās Latvijas un starptautiskās zinātniskās konferencēs un populārzinātniskos pasākumos ar referātiem par arheoloģisko kultūras mantojumu, zemūdens arheoloģijas tēmām un ainavu arheoloģijas pētījumiem. Kā deleģētais Latvijas nacionālais pārstāvis darbojas Baltijas jūras reģiona Kultūras mantojuma komitejas Zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma darba grupā.

 

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības

 

Pētnieka identifikācijas kods (-i)

 

Nozīmīgākās akadēmiskās publikācijas

 

Papildu informācija

 

Epasts saziņai

janis.meinerts@gmail.com