Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedra

Luīze Dakša

Katedras vadītājas asistente

67114804
sks@lka.edu.lv
Ludzas iela 24, 17. kabinets (ienākot pagalmā, durvis tieši pretim vārtiem)


.