Ivans Jānis Mihailovs

Viesdocents

Apraksts

Dr.iur. Ivans Jānis Mihailovs ir Akadēmijas bakalaura un maģistra studiju programmu absolvents, kas savas akadēmiskās un zinātniskās intereses tiesību un kultūras jomā apvieno ar jurista un vadītāja pienākumiem izglītības uzraudzības un kvalitātes vērtēšanas jomā, kā arī docenta amatu Rīgas Stradiņa universitātē.

I.J.Mihailovs kā pētnieks, lektors un eksperts ir piedalījies vairākos Eiropas projektos, līdzdarbojies normatīvo aktu projektu izstrādē, sadarbojies ar vairākām profesionālām apvienībām un asociācijām, ir vairāk kā 200 publikāciju autors, tostarp monogrāfijas par tiesisko kultūru, globalizāciju, dažādības vadību, izglītības vadību u.c.

Lekciju kursi: Tiesību pamati, ES fondu finansējuma piesaiste un tiesiskais ietvars, Kultūras un radošo industriju tiesiskais regulējums.

Lekciju kursi apakšprogrammās:

Audiovizuālā un skatuves māksla Uzņemšana 2022. gadā
Kultūras menedžments Uzņemšana katru gadu