Uldis Zariņš

Vieslektors

Apraksts

Ieguvis sociālo zinātņu maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijā Latvijas Universitātē. No 2009. līdz 2018. gadam strādājis Latvijas Nacionālajā bibliotēkā kā Digitālā bibliotēkas nodaļas vadītājs, Stratēģiskās attīstības nodaļas vadītājs un Attīstības departamenta direktors. 2016. gadā pildīja The European Library vadītāja pienākumus Hāgā, Nīderlandē. Aktīvi darbojies kultūras mantojuma nozaru profesionālajās organizācijās, tostarp bijis Eiropas bibliotēku, informācijas un dokumentācijas asociācijas biroja (EBLIDA) valdes loceklis un fonda Europeana valdes loceklis, kā arī Latvijas Bibliotekāru biedrības prezidents. Kopš 2018. gada Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks kultūrpolitikas jautājumos.


LEKCIJU KURSI: Atmiņas institūcijas, to darbs un pārvaldība

Lekciju kursi apakšprogrammās: