Una Sedleniece

Vieslektore

Apraksts

Muzeju nozares darbiniece kopš 1996. gada. Pašlaik - Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktores vietniece administratīvajā darbā. Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrības priekšsēdētāja, Latvijas Muzeju padomes dalībniece. LKA bakalaura un maģistra studiju programmu absolvente un vieslektore ar muzejiem saistītos lekciju kursos kopš 2015. gada.  Interesē viss par muzejiem mainīgajā pasaulē.


LEKCIJU KURSI: Atmiņas institūcijas, to darbs un pārvaldība

Lekciju kursi apakšprogrammās: