JAUNUMI

14. marta Ministru kabineta lēmums par stingrāku ierobežojumu noteikšanu

14.03.2020

14. marta sēdē Ministru kabinets lēma par grozījumiem 12. marta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu. 14. marta MK rīkojums par grozījumiem pieejams: https://www.vestnesis.lv/op/2020/52B.1

Ministru prezidenta, satiksmes ministra un veselības ministres informācija presei pēc MK ārkārtas sēdes pieejama:
https://youtu.be/2rXNsUDFiIU 

 

Attiecībā uz augstskolām:

- 4.3. punktā saglabāts aizliegums organizēt mācības klātienē. Jaunums – pārtraukta arī valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norise:
“4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības attālināti. Pārtraukt valsts centralizēto pārbaudījumu darbu norisi, nodrošinot svešvalodu eksāmenu norisi laikposmā no 2020. gada 12. maija līdz 15. maijam”
- 4.4. punkts izteikts jaunā redakcijā, pārtraucot izglītību klātienē arī ārpus izglītības iestādēm:
“4.4. pārtraukt visa veida izglītības procesu klātienes formā īstenošanu ārpus izglītības iestādēm, tai skaitā pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi)”
- jaunā redakcijā formulēts arī 4.5. punkts, nosakot jaunu regulējumu pasākumiem – aizliegti publiski pieejami pasākumi (bez dalībnieku skaita ierobežojuma), kā arī noteikts dalībnieku skaita ierobežojums (līdz 50), pulcējoties neorganizēti:
“4.5. atcelt un aizliegt neatkarīgi no to apmeklētāju skaita visus sabiedrībai publiski pieejamos svētku, piemiņas, izklaides, kultūras, sporta, atpūtas pasākumus (tajā skaitā naktsklubos un diskotēkās), sapulces, gājienus un piketus (atbilstoši likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" minētajām definīcijām), reliģiskās darbības veikšanu pulcējoties.
Ierobežot neorganizētu pulcēšanos kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Noteikt, ka kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00."
- ar 17. martu noteikti personu pārvietošanās un pasažieru pārvadājumu ierobežojumi (4.16. un 4.17. punkts)