JAUNUMI

Pasākumu “Studenta kurpēs” un “Informācijas diena” norise tiek pārcelta uz vēlāku laiku!

13.03.2020

Paldies par izrādīto interesi apmeklēt Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) organizētos pasākumus “Studenta kurpēs” (16.-27.03.) un Informācijas diena (21.03.)! Saistībā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī un publisko pasākumu norises ierobežošanu, pasākumu norise tiek pārcelta uz vēlāku laiku!

Tāpat arī plānotais pasākums 27. martā – Studenta kurpēs / “Kultūru festivāls” –, kas bija iecerēts, kā bakalauru studiju apakšprogrammas “Starpkultūru sakari” reprezentācijas pasākums, tiek pārcelts uz nenoteiktu laiku!

Informācija par plānoto lekciju un radošo nodarbību platformas “Mūzu akadēmija”  norisi tiks aktualizēta aprīļa sākumā!

Sekojiet līdzi informācijai LKA mājaslapā un sociālajos tīklos!