ZIŅAS

20. un 21. maijā tiešsaistē norisināsies Kultūras akadēmijas studējošo konference “ZinātMāksla”

12.05.2021

2021. gada 20. un 21. maijā tiešsaistē norisināsies ikgadējā Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA) starpdisciplinārā studējošo konference “ZinātMāksla”, aicinot uz diskusijām, sarunām un referātiem par aktuālākajām LKA studentu uzmanības centrā nonākušajām pētnieciskajām tēmām. Konferences norise ir apliecinājums pētniecības “dzīvesgribai”,  jauno zinātnieku elastībai un sīkstumam, kas nodrošināja jēgpilnu pētniecisku darbību arī COVIDlaika studiju procesā.

Konferenci interesentiem būs iespēja vērot LKA Facebook lapā (facebook.com/LKAkademija).

 

Skatīt programmu šeit:

 

20.MAIJS

20. maijā no plkst. 15.00 līdz 18.30 norisināsies konferences pirmā daļa, kas veltīta kultūras mantojuma izpētei dažādākajos aspektos – tradicionālajam un mūsdienu mantojumam –, šajā daļā pētījumu rezultātus komunicēs LKA pētnieki. Konferences pirmajā daļā tiks aktualizēts “citādais” jeb alternatīvais kultūras mantojums, meklējot kopīgo 9. maijam, hokejam, drag un grafiti. Tradicionāli jēdziens  "kultūras mantojums" sabiedrības apziņā saistās  ar lokāli, nacionāli vai globāli nozīmīgu materiālu vai nemateriālu vērtību saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Tomēr mūsdienās arvien būtiskāka kļūst doma par citādu, pretrunīgu vai negatīvu mantojumu, kas veidojas mūsu dzīves laikā. Vai mūsu laikabiedri šo kultūras mantojumu spēj novērtēt, apzināties kā iespējamu kultūras mantojumu? Un kā definēt šādu mantojumu?*

Konferences otrajā daļā pētnieki pievērsīsies arheoloģiskajam mantojumam mūsdienās, galveno fokusu pievēršot pilskalnam 21. gadsimtā. Plkst. 16.30 arheologs, pētnieks un profesors Juris Urtāns lekcijā “Pilskalnu jaunatklāšana. Trešais sprādziens” stāstīs par pilskalnu jaunatklāšanas procesu. Savukārt plkst. 17.30 norisināsies diskusija “Kam pieder pilskalns?”, kurā tiks aktualizēti pilskalnu piederības jautājumi – mantojums un sabiedrība, mantojums un īpašumtiesības. Pilskalni ir Latvijas arheoloģiskā mantojuma spilgtākās liecības ainavā. Tie ir ne tikai iecienītas apmeklējuma vietas, bet uzskatāmi arī par nozīmīgu daļu no nacionālās identitātes un valsts vēstures stāsta. Kam pieder pilskalns? Kurš un kā var pilskalnus apmeklēt? Kas drīkst pilskalnus pētīt? Ko nozīmē iegūt pilskalnu īpašumā?**

 

21.MAIJS

21. maijā no plkst. 10.00 līdz 16.15 norisināsies konferences otrā daļa, kurā savus pētījumu rezultātus prezentēs gan LKA snieguma finansējuma stipendiāti, gan citu aizraujošu pētījumu autori. Konferences otrās daļas atklāšanā notiks 2021. gada LKA zinātniskā doktora grāda ieguvēju Ritas Lūriņas un Valdas Vidzemnieces sveikšana.

Konferences svinīgo daļu ar apsveikumiem atklās Latvijas Kultūras akadēmijas rektore Rūta Muktupāvela, Latvijas Republikas Kultūras ministrs Nauris Puntulis, prorektore zinātniskajā darbā Anda Laķe, prorektore akadēmiskajā darbā Zane Šiliņa un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska.

Plkst. 10.20 Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska vērtēs studējošo lomas nozīmi zinātniskās darbības attīstībā, pēc ministres runas ikvienam interesentam Facebook komentāru sadaļā būs iespēja uzdot ar tēmu saistītus jautājumus, saņemot atbildi jautājumu un atbilžu sesijā.

No plkst. 10.40 līdz 14.30 studenti prezentēs savu bakalaura un maģistra darbu uzmanības centrā nonākušās pētnieciskās tēmas. Tiks apskatītas tādas tēmas kā vardarbības kultūra pret sievietēm Latvijā, zīmola nosaukums kā Latvijas kultūras un mākslas organizāciju atpazīstamības elements, māksla kā instruments dabaszinātņu aktuālo tematu komunikācijā, digitālā mārketinga rīku atdeves novērtējums Latvijas Nacionālajā operā un baletā, kultūras līderības kompetenču attīstības nosacījumi u.c.

Konferences noslēgumā, plkst. 15.00, LKA radošo programmu studējošie tiksies diskusijā “Radošais process uz pauzes vai pie ekrāniem?”, lai diskutētu par radošā procesa norisi pandēmijas apstākļos. Diskusiju moderēs LKA asociētā profesore un teātra kritiķe Līga Ulberte.  

Konference “ZinātMāksla” ir atvērta dažādībai, pretrunīgiem, negaidītiem secinājumiem, paradoksālām atziņām, pie kurām nonākam savas zinātniskās un mākslinieciskās darbības rezultātā. Galvenais, lai referāts, deja, skaņdarbs, filma vai attēls uzrunātu, rosinātu radošo un pētniecisko iztēli un, protams, aicinātu diskutēt.


 

* Projekts “Kopienu līdzdalība kultūras mantojuma pārvaldībā: prakses, attīstība un izaicinājumi” (Nr. lzp-2018/2-0280) tiek īstenots Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) programmā un to finansē Latvijas Zinātnes padome

** Projekts “Pilskalnu jaunatklājumi Latvijā 2018.-2021.gadā: kultūrvēsturiskā nozīmība” (Nr. lzp-2020/2-0078) tiek īstenots Fundamentālo un lietišķo pētījumu (FLPP) programmā un to finansē Latvijas Zinātnes padome.